Diskuse:Pověta

Poslední komentář: před 4 lety od uživatele Palu v tématu „Terminologie, důvod vzniku článku

poviet?Editovat

Nesmyslně se tu zavádí nové slovo "poviet" namísto všeobecně zavedeného a srozumitelného, po staletí užívaného "okres". Tím nesmyslně mate, vytváří se chybný dojem, jako by takové slovo mělo smysl. Pokud někdo chce odlišit specifické stránky územních jednotek v jiných zemích, ať používá také jejich názvy (powiat, paviet) a nevytváří patvary, jako je tento "poviet", který není dobrý ani pro polštinu, ani pro litevštinu, natož pro češtinu. Až nastuduji, jak zrušit článek, přesunu tento obsah do hesla Okres, kam patří. Tosek (diskuse) 16. 4. 2012, 15:11 (UTC)

Pokud toto má být žádost o doložení, že existuje česká podoba termínu "poviet", tak se k ní připojuji. Ovšem stejně tak by mělo být doloženo i to, že dnešní poviety v Polsku se obvykle do češtiny překládají jako okresy, případně že jde o historicky analogické či totožné typy územních jednotek a že se jako okresy překládají i historické litevské poviety. Obecně bych v encyklopedii příliš nepodporoval "volné" překlady typů územních jednotek a držel bych se více historické a etymologické autentičnosti - jinak nám tu vznikne zmatek (viz například východoněmecké termíny Bezirk a Kreis, které byly používány opačně než odpovídající české výrazy Okres a Kraj). --ŠJů (diskuse) 1. 6. 2012, 12:31 (UTC)
Asi by se to dalo i za takovou žádost považovat, i když moje touha byla akčnější, celé to zrušit, minimálně reálný obsah ještě přesunout pod heslo "okres" nebo tak něco.
Těžko si představím, jak dokázat neexistenci slova. Nabízím dva argumenty:
 • tvar slova je typicky špatný a nečeský (proto "patvar") - když už by to slovo být mělo, muselo by se psát "povět", poviet ani nemá stabilní české čtení. Mohlo by to být [povijet] i [povjet].
 • Databáze heslářů ÚJČ AV ČR, zachycující 14 zdrojů (slovníků) takové heslo nenabízí - viz http://www.lexiko.ujc.cas.cz/heslare/. Nápověda při psaní slova "povět" nabízí existenci hesla "povět kraj okšlek okrsek okres", ale toto heslo je nepřístupné. Odhaduji, že je to nějaký lidový či nářeční výskyt stejného charakteru, jako slovo "okršlek" (tam ještě zkrácený o "r"), a pro užití jako heslo v encyklopedii nepřijatelný.Tosek (diskuse) 1. 6. 2012, 14:59 (UTC)

Co do doložení ekvivalence v polštině, kterou znám dobře, nabízím nahlédnout do slovníků, minimálně těch webových, nejprve však polskou wikipedii, heslo "powiat". Jen naznačím: Polsko se (po staletí) dělí na vojvodství (naše kraje) a ty na powiaty. Powiat se dále dělí na "gminy" čili obce. Zcela obdobné uspořádání s naším a to už několik staletí.

Litevsky neumím, ale jelikož powiaty vznikly a byly zavedeny v celém polsko-litevském dvoustátě, kromě cizích záborů a drobné epizody po svržení komunistů nebyly zpochybněné, všechny jsou respektovány EU jako jednotky NUTS stejné úrovně a protože znění je s polským téměř totožné, nemám sebemenší důvod o tom pochybovat. Tosek (diskuse) 1. 6. 2012, 15:26 (UTC)

Proč rozumné rozhodnutí trvá tak dlouho?

Jestliže se podíváte např. na heslo "okres" v anglické wikipedii, vidíte jednoduché a korektní řešení. Je zde, (anglicky samozřejmě), vysvětleno co výraz "okres" v češtině a slovenštině znamená a jsou zde i odkazy na další hesla. Pokládám za nejlepší řešení, aby v české wikipedii bylo heslo "powiat" s vysvětlením, co "powiat" znamená, jaké jsou odlišnosti od našeho okresu atp. Bylo by vhodné, aby společně s tím bylo vysvětleno i litevské slovo "pavietas", které se dnes běžně nepoužívá a je pouze "politevštěním" původního polského slova, užívaného v období Unie. Zároveň ovšem doporučuji, aby z hesla "okres" byl podrobný výklad významu "powiat" vypuštěn a zůstal tam jen odkaz. Zbývá tedy jenom odpověď na otázku: Proč to ještě není provedeno?

Předešlý odstavec a návrh snad ani nemůže být vážný.
 • Není ani jasné, jaké "rozhodnutí" má anonymní autor na mysli.
 • Jeho nápad s výkladem cizojazyčného pojmu je vhodný jen do wikcionáře, ne do wikipedie. Vykládat všechny pojmy ze všech jazyků jako temata jazyka by vedlo k znepřehlednění a není řešením pro encyklopedii zvoleného jazyka, zde českého. Tosek (diskuse) 26. 12. 2012, 21:46 (UTC)

Opět se objevil návrh na sloučení (i po přepracování článku) s tím, že jde vlastně o okres. Tohle je článek o termínu powiat a pavietas, čili nejde o okres, ale o termín. Návrh na sloučení by měl smysl v článku Okresy v Polsku, ale ani tam bych ho nepodpořil, protože nechápu, proč by se měl dělat jeden článek Okres a v něm proč by měly být všechny okresy světa. Ten článek by měl několik MB. Osobně jsem tak určitě proti návrhu. --Palu (diskuse) 23. 2. 2016, 20:30 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Tosek: Jestli vám z nějakého důvodu článek vadí, tak systémové by bylo sloučit ho ne do Okres, ale dílem (powiat) do Okresy v Polsku (zatím neexistuje) a dílem (pavietas) do Kraje v Litvě. --Palu (diskuse) 23. 2. 2016, 20:37 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Myslím, že by to tak bylo správně a na místě, i když myslím, že by to možná bylo nadbytečné drobení a stačilo by příslušně rozdělit obsah tohoto článku do článků Okres a Kraj jako kapitoly o zahraničních ekvivalentech.--Tosek (diskuse) 2. 3. 2016, 17:12 (CET)Odpovědět[odpovědět]
A proč to nemůže být prostě jen článek o tomto pojmu a jeho historii a souvislostech, který bude odkazovat mimo jiné na Okresy v Polsku a na Kraje v Litvě. Je to podle mě daleko přehlednější, než v článku Kraje v Litvě psát, že se jim kdysi říkávalo pověta a že už se jim dlouho říká úplně jinak a že pověta už je dnes jméno jen pro polské okresy. A naopak mi přijde, že zase podobné povídání v polských okresech o litevských krajích jen zaplevelí tu stránku. Skutečně si myslím, že současný stav je lepší a že bychom spíše měli založit ten chybějící článek Okresy v Polsku a z něj a z článku Kraje v Litvě jen odkázat, že existuje nějaký pojem, kterým se to označovalo kdysi. --Palu (diskuse) 2. 3. 2016, 17:22 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Tak jen stručně zopakuju: pojem "pověta" fakticky neexistuje, je zde uměle vyroben. Když už přijmeme, že jde o "powiat", pak je to prostě polský překlad. Nemyslím, že mají být články o překladových ekvivalentech, ačkoliv se to často zdánlivě děje - viz např. vojvodství nebo hrabství. Tam je ale ten rozhodující rozdíl, že pojmy vojvodství a hrabství jsou česká slova stabilně a dlouhodobě zavedená a užívaná (oproti povětě). Je snad v češtině zaveden powiat? Ne. A tím spíš povietas, o povětě ani nemluvě. A není třeba je zavádět zde (pak jde o editorskou chybu "vlastního výzkumu"). Kromě toho mě připadá až trapné, když navrhnete, co by bylo systémově správně a následně se vracíte ke své vidině. Necítím ani potřebu se pořád opakovat. --Tosek (diskuse) 2. 3. 2016, 17:57 (CET)Odpovědět[odpovědět]
No a já zase nevidím důvod, proč nemít článek o polském pojmu, který má přesah do litevštiny. --Palu (diskuse) 2. 3. 2016, 19:18 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Pahýlek okresy v Polsku jsem založil. --Palu (diskuse) 2. 3. 2016, 20:08 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Přesun a rozděleníEditovat

Zatím jsem revertoval. Před případným přesunem je nutno vyřešit rozdělení článku. V současnosti článek pojednává o dvou různých pojmech (powiat a pavietas). Nemám namitky, aby tento článek byl nahrazen dvěma jinými články, pro každý z uvedených pojmů. Tady pak mohl fungovat rozcestník odkazující z českého pojmu na oba nové články. --Vachovec1 (diskuse) 2. 3. 2016, 20:56 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Tento článek má ambici vysvětlit historické souvislosti pojmu. Někdejší litevské pavietas (překládané kdysi jako pověta) už dávno neexistují a když budeme chtít článek, bude se jmenovat zhruba Župy v Litvě (16. století), určitě ne pavietas. Polský powiat zase bude mít několik článků (současné powiaty, současné městské powiaty, powiaty v letech 1919-1939 a možná i další). Z uvedeného vyplývá, že rozdělit není na co, protože tenhle článek není ani o jednom z těch členění, ale pouze o pojmu jako takovém. --Palu (diskuse) 2. 3. 2016, 21:09 (CET)Odpovědět[odpovědět]
A o jakém pojmu? Já vidím pojmy dva – powiat a povietas. Oba mají v článku vlastní definoci, význam i historii. --Vachovec1 (diskuse) 2. 3. 2016, 21:14 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Tak to řeknu jinak - tenhle článek je o slovu. Není ani o Okresy v Polsku, ani o Městské okresy v Polsku, ani o Okresy v Polsku (1919-1939), ani o Župy v Litvě (16. století). Je prostě jen o slovu, které má více významů, které se částečně prolínají. Neobsahuje ale informace, které by bylo možno rozdělit do článků Okresy v Polsku, Městské okresy v Polsku, Okresy v Polsku (1919-1939) nebo Župy v Litvě (16. století). Tam budou informace o tom konkrétním územním dělení. Tady jsou informace pouze o slově v jednotlivých jazycích. --Palu (diskuse) 2. 3. 2016, 21:18 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Jestli to chápu správně tak, že to chcete rozdělit na článek o slově powiat a článek o slově pavietas, tak se obávám, že je to příliš podrobné členění, které nepřinese nic navíc. Nevidím v tom přidanou hodnotu oproti stávajícímu stavu. Litevský pojem je archaický a nepoužívaný stejně jako jeho překlad a reálně se čtenář ve vnějším světě může setkat pouze s pojmem powiat. --Palu (diskuse) 2. 3. 2016, 21:20 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Mojí představu o uspořádání máte výše. Problém s přesunem na termín powiat je ten, že pavietas se prostě nerovná powiat, tudíž věci týkající se pavietas do přesunutého článku nepatří. V článku powiat můžete klidně pojednávat o různých minulých i současných podobách powiatů na území Polska, ale nemůžete tam mít nesouvisející text týkající se povietas na území Litvy. Pouhá inspirace jednoho názvu druhým na sloučení obou pojmů nestačí. --Vachovec1 (diskuse) 2. 3. 2016, 21:28 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Moje představa je zase taková, že tenhle článek ponese údaje o názvu powiat (potažmo archaické pavietas a pověta) a informace o členěních ponesou články o členěních. Pokud chcete nějaký takovýto mix, tak já osobně nejsem schopen provést reorganizaci na vaše pojetí aniž by z toho nevznikl nesrozumitelný guláš, v kterém nikdo nebude vědět o co vlastně v článku jde. Osobně jsem tak proti, leda že by to někdo dokázal provést se srozumitelným výsledkem, který bude obsahovat i jazykovou stránku věci, která je obsažena v tomto článku v současné podobě. Tu totiž vidím na celé věci jedinou zajímavou. Věci související se samotným územním dělením by měly být v článcích "Okresy v Polsku" apod., nikoliv v článku "powiat" věnovaném cizojazyčnému pojmu. Rád bych pozval ještě kolegu ŠJů, který se věnuje podobným logickým hierarchiím. --Palu (diskuse) 2. 3. 2016, 21:41 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Článek pojednávající výhradně o nějakém názvu ovšem nepatří do Wikipedie, ale na Wikislovník. Jinak samozřejmě není spěch, můžeme vyčkat, až se do diskuse zapojí kolega ŠJů či případně ještě někdo další. --Vachovec1 (diskuse) 2. 3. 2016, 21:45 (CET)Odpovědět[odpovědět]
To bych neřekl. Kategorie:Slova a výrazy, Kategorie:Sprostá slova apod. A ještě jednou upozorňuji, že článek pavietas hovořící o členění Litvy nikdy nevznikne. Bude se jmenovat zhruba Župy v Litvě (16. století). A znovu musím zopakovat, že současný název pověta není vhodný, protože jde o archaismus, stejně jako u pavietas. Jediné přípustné jméno je powiat, s kterým jediným se může čtenář setkat. Prosto prosím o zpětný přesun, pakliže nenajdete nějaký protiargument. Na této diskusi je to samozřejmě nezávislé, protože článek se může rozdělit nezávisle na tom, jaké nese jméno. --Palu (diskuse) 2. 3. 2016, 21:51 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Těch pár vět v úvodu a první sekci patří na Wikislovník (jsou o slově/slovech, přesněji o překladu a etymologii), zbytek je o správním rozdělení a patří do článků o správním rozdělení.--Zdenekk2 (diskuse) 2. 3. 2016, 21:49 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Článek v tomto znění sem nepatří, ať jsou články o správním členění Polska a členění Litvy, současném a o minulých, případně o jejich vývoji v tom kterému státě. At je článek powiaty v polsku, nebo spíš okresy v Polsku, okresy v Litvě. Tento článek patří smazat, (část možná na slovník). Paul E (diskuse) 2. 3. 2016, 23:23 (CET)Odpovědět[odpovědět]
... protože ... --Palu (diskuse) 2. 3. 2016, 23:24 (CET)Odpovědět[odpovědět]
protože článek je z části o několika slovech a z části směšuje členění Polska a Litvy, což patří do samostatných článků. Paul E (diskuse) 2. 3. 2016, 23:33 (CET)Odpovědět[odpovědět]
To je špatně pochopeno. Článek je o pojmu powiat a jeho souvislostech. Na členění napříč historií jen odkazuje a pro členění je pouhým rozcestníkem jinam. Tento článek jediný může dát do kontextu článek Okresy v Polsku a Kraje v Litvě v 15. století. Jazykové hledisko je sice primárně věcí Wikislovníku, ale pokud má encyklopedické souvislosti, může být přínosem i pro Wikipedii. Proto tu máme články ryze o pojmech, např. Kategorie:Slova a výrazy, Kategorie:Sprostá slova apod. a nenavrhujeme na přesun na Wikislovník. Prostě proto, že na Wikislovník tento druh informací nepatří, viz formát hesla na Wikislovníku a rozdíl informační hodnoty těch hesel. Víc než tolik se prostě na Wikislovník přetáhnout nedá. Ztratila by se tak veškerá současná encyklopedická hodnota této jazykové stránky. --Palu (diskuse) 3. 3. 2016, 00:55 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Do kontextu kraje v Polsku a v Litvě, pakliže spolu souvisejí, může dát článek o správní členění polskolitevské státu nebo polskolitevské unie v té které době, nebo příslušný odstavec článku který se týká Polskolitevského státu. Nejsem proti úvahám o vytvoření nějaké struktury (neencyklopedických) článků, které budou obsahovat vysvětlení významů slov s odkazy do míst v encyklopedických článcích, které se významu slova dotýkají. Paul E (diskuse) 3. 3. 2016, 10:38 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Článek jak ho vidíte není neencyklopedický. Encyklopedie je výkladové dílo a tento článek poskytuje výklad ke slovu powiat a jeho souvislostech v praxi územního členění. Je to třeba jako článek Nic, který popisuje tento pojem v různých souvislostech nebo článek Departement který popisuje i různé jazykové varianty toho slova (francouzskou a španělskou), nejen jednu. To, že jsou v tomto článku encyklopedické souvislosti jazykového rázu z něj nedělá článek nevhodný na encyklopedii a už vůbec ne článek vhodný na Wikislovník. --Palu (diskuse) 3. 3. 2016, 19:48 (CET) --Palu (diskuse) 3. 3. 2016, 19:48 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Pod toto Paluovo vyjádření se podepisuji (a za něj děkuji). --Kusurija (diskuse) 3. 3. 2016, 21:43 (CET)Odpovědět[odpovědět]
@Palu: Ano, bylo by možné napsat podle vzoru článku Departement jako seznam států správně členěných na podobné celky zvané departementy, třeba pokud obojí v češtině uváděno jako departement. Pokud spolu nijak vyznamně nesouvisejí spravní členění států, které okresy nazývají francouzsky Departement nebo španělsky Departamento, pak je to divný článek, typu článek s odkazy na hodinky a na holinky, protože slova jsou podobná a obojí se natahuje. A ani se nezdá, že by pověta byl zažitý termín, který označuje obdobné správní celky v několika státech, aby bylo lze stvořit takový seznam. Také v textu článku není uvedena jakákoli zmínka, že se polskému powiatu v češtině říká pověta. Z článku plyne, že litevské pavietas-pověty, se nepodobají polským powiatům, okresům. Takže nevím, co v článku pověta dělá text o polských powiatech. V určité případě lze napsat něco jako rozcestník zhruba tohoto znění: Pověta odkazuje na předmět pojednaný v těchto článcích: - okresy v Polsku, protože polský okres, v polštině powiat, je češtině zván pověta (což z textu nijak neplyne, a zřejmě to tak není) - pavietas v Litvě v 16. až 18. století, litevské župy, protože pavietas v češtině zváno též pověta. Takže, podle toho co jsem přečetl, nejlíp heslo pověta přesměrovat na příslušnou stránku o minulých správních členění Litvy, protože litevské župy v češtině též pověty. Pišme co nejvíc možno o okresech a ne o významu slova okres, o hvězdách, a ne významu slova hvězda. Taky wikipedie není překladový slovník, tím méně mezi litevštinou a polštinou. Paul E (diskuse) 5. 3. 2016, 16:25 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Department a Departmento jsou příbuzné termíny, které označují určité typy územních jednotek. Powiat a pavietas jsou příbuzné termíny, které označují určité typy územních jednotek. Opakuji po několikáté, že pověta je zastaralý překlad litevského pavietas, což vyplývá ze zdrojů i ze samotného článku. Správný název tohoto článku není pověta nebo pavietas, oboje zastaralé termíny, ale z hlediska očekávatelnosti jediné dosud živé "powiat". I tak ale musí obsahovat i úzce související, byť už historické termíny jako pavietas, jinak by to byl nekompletní článek. Přesun zpět na "pověta" proběhl jednostranně bez diskuse jedním uživatelem, aniž by bylo kdokoliv, kdo by to podporoval. Tenhle článek je o slovu powiat užívaném v Polsko-litevské unii v různých dobách, pojmenovávajícím související územní jednotky. Souvislost nenarušuje ani to, že jedna jednotka se vyvinula do trochu jiného typu než druhá. Nevidím v tom vůbec nic slovníkového, vztahové souvislosti mezi územními jednotkami různých států jsou čistě encyklopedické a do slovníku žádné podobné informace nepatří. Naopak jde o čisté encyklopedické informace. Proto máme článek okres popisující okresy v jednotlivých krajích a jejich ekvivalenty, máme článek department, který označuje méně sourodý termín podobně jako powiat, máme článek o krajích, ale i o vojvodství, které je vlastně polský kraj, máme nesourodý okruh, méně ostře definovaný region atd. Zkrátka tenhle článek ve skutečnosti nijak nevybočuje z úkolu shrnout správní jednotky nazvané stejným názvem. Možná to trochu připomíná rozcestník, ale pokud to vydá na článek, není důvod redukovat podobná témata na rozcestník a nutně tak odmazávat cenné souvislosti. --Palu (diskuse) 5. 3. 2016, 20:22 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Pokud je článek o polském slově powiat, jak píšete, ať je na slovníku: powiat - polština - znamená okres, jeho etymologie, etc. V litvě byla litevsky povieta, česky pověta, župa. Název článku powiat se má vztahovat k polským okresům - powiatům, nejspíš přesměrováním na Okresy v Polsku, a nemá být přesměrován na Pověta. Pověta je bývalá litevská župa(, pokud vůbec něco je), nebo župa obecně, pak by měla být přesměrována na článek o bývalých litevských povieta(ch), nebo na článek župa. Aspoň tak mi to vychází z textu článku. Česká wikipedie není ani polsko litevský překladový slovník, ani slovník polských či litevských archaismů. Pokud chcete článek o vztazích uzemního členění Polska a Litvy, ať se jmenuje, například, Dějinná souvztažnost uzemního členění Polska a Litvy, nebo tak nějak. Nevidím důvod proč by se takový článek měl jmenovat powiat nebo povieta nebo район nebo kreis, lebo čo. Nebo lépe, ať je souvislost zmíněna v příslušných článcích o správních členěních a proodkazována na článek o správním členění v době, kdy byla Litva a Polsko jeden stát. Paul E (diskuse) 5. 3. 2016, 21:17 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Tahle stránka není o slovníkových informacích. Tahle stránka je o encyklopedických souvislostech pojmu powiat. Mezi tyto encyklopedické souvislosti patří v tomto případě zrovna i etymologie, ale také popis rozdílů mezi jednotlivými jednotkami a historický kontext. Nesupluje se tu slovníkové heslo, tento článek zprostředkovává encyklopedický obsah. Moc nerozumím, jaké řešení máte na mysli, ale jestli něco jako včlenit článek do širšího tématu, tak k tomu nemám dostatečné vědomosti ani prameny. --Palu (diskuse) 5. 3. 2016, 22:04 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Obdobně vizte např. stránku Comarca. --Palu (diskuse) 14. 3. 2016, 12:23 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Jen, že litevským župám se neříká powiat, aspon na plwiki nic v tom smyslu nemají. Ta Comarca je také podivný článek. Je příliš o slově a ne o okresech. Pokud něco, tak rozcestník, protože podle článku, je comarca brazilaký soudní obvod, nazývaný comarca, španějský okres, nazývaný comarca, portugalský comarca, a v panamě jsou to indianské rezervace. Zde je cizojazyčné slovo možné, protože se týká uzemí, kde oficálně a v úředním jazyce Comarca. Také interwiki je na španělský článek es:Comarca, který pojednává o okresech celosvětově. Rozesmívá mě: "V Panamě představují comarky chráněné území indiánských kmenů." O větu dále: "Obdobný správní celek je v češtině okres." Prostě divný článek, spíš o slově a jeho významu a tak různě než o něčem, a takhle to dopadá. Paul E (diskuse) 14. 3. 2016, 13:10 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Ano, teď už se jim tak neříká. dříve se jim říkalo politevštěně pavietas. Podle mě je i ten článek Comarca v pořádku, protože pojednává o pojmu a jeho historických a geografických souvislostech stejně jako tento článek. Skutečně v tom nevidím žádný problém. Pokud máte dojem, že proto, že jde o článek o pojmu, měl by být na Wikislovníku, tak to tak není, protože na Wikislovník nepatří žádné necyklopedické informace a tenhle článek (i ten španělský) obsahuje především encyklopedické informace, nezávisle na tom, že jde o článek o pojmu. --Palu (diskuse) 14. 3. 2016, 14:28 (CET)Odpovědět[odpovědět]

┌───────────────────────────┘ Stránka comarca je jasným kandidátem na přesun na Wikislovník (vložena příslušná šablona). Slovníkové definice a etymologie patří právě tam, nikoliv na Wikipedii. --Vachovec1 (diskuse) 14. 3. 2016, 14:44 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Stránka comarca neobsahuje zdaleka jen slovníkové definice a etymologii. Obsahuje především inforamce encyklopedického charakteru, byť o pojmu. --Palu (diskuse) 14. 3. 2016, 14:51 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Terminologie, důvod vzniku článkuEditovat

 • Pavietas (ne povietas či pavieta, jak nahoře nepravdivě uváděno) je litevský, podle pramenů, které jsou mi známy, nejdříve (1486, tedy nikoliv 16. století) použitý název územní administrativní jednotky na Litvě. V té době byla většina obyvatel negramotných, z těch gramotných šlo převážně buď o vládce/knížata a lidi z jejich nejbližšího okolí [spíš jejich písaře], kteří 1. měli častěji důvod psát různé písemnosti určené mimo vlastní území, případně určené do těch částí tehdejší Litvy, kde 2. obyvatelé užívali jiný jazyk, než litevštinu (srovnej tehdejší a nynější hranice státu). 3. Vůbec nejdůležitější okolnost tehdejšího písemnictví však byla "móda" používat jazyk nejvyšších vrstev, kterým v této oblasti byla již v té době mrtvá ("církevní") staroruština, někdy, vzhledem k politickým vztahům též polština, běloruština, ruština, tatarština, ... . Například latina - narozdíl od západní Evropy, v této oblasti nebyla populární. Starý český název pověta vznikl překladem z litevského názvu přičemž byl ignorován mluvnický rod jak litevské, tak polské varianty. Etymologie slova pavietas viz článek.
 • Powiat jakožto územní administrativní jednotka existovaly v Polsku od druhé poloviny 14. století, ovšem pod latinským názvem districtus. Vlastní název Powiat se začal používat nejprve v Poznaňském velkovévodství jako polská varianta německého kreis (Poznaňské velkovévodství bylo dvojjazyčné (polsko/německé)). Kdy byl termín powiat poprvé použit nemám momentálně možnost/čas vypátrat, - teď si to již nepamatuji, kde jsem to viděl, ale bylo to později, než použití litevslého termínu pavietas.
 • Župa - je termín, formálně podobný termínům pavietas a powiat, ale ve skutečnosti jiného původu a tedy historicky úzce nesouvisející. Litva nikdy župy neměla, jen paviety (a samozřejmě také vaivadije, žemė, trakty/trakty, kunigaikštystė, valsčiusy, apskritis, rajony, seniūnije, seniūnaitije, savivaldybė, apylinkė, atd. atd. ). Pochopitelně, všechny tyto pojmy by mohly mít svůj článek i na wikipedii. Jen jsem zvědav, kdo je napíše, když já stávkuji. A důvody ke stávce stále ještě nepominuly, ačkoliv by bylo velmi záhodno (a ani zdaleka nejen pro mne, ale pro dobro celé české wikipedie), aby pominuly. (doplněno --Kusurija (diskuse) 15. 3. 2016, 10:39 (CET) )Odpovědět[odpovědět]
 • Článek povět jsem napsal na žádost (původně jsem jej nechtěl ani psát, sepsání článku bylo dost nevybíravě vynuceno hrozbou odstranění důležité informace, kterou jsem vložil do několika "litevských" článků). Nyní vidím, že to byla chyba, což názorně ukazuje tato anabáze. Je mi líto. Takovéto anabáze mi nejsou zapotřebí, aby pro dobrotu na mne padl stín poškozovatele wikipedie. A lítosti nad tím, na čem nakonec článek skončí, taky nemám zapotřebí. --Kusurija (diskuse) 14. 3. 2016, 19:16 (CET)Odpovědět[odpovědět]

Článek oholit na kost skoro až na rozcestník.

 • Powiat namířit na Okresy v Polsku
 • Povietas na tu Litvu
 • Linky na cizojazyčné verze popřesouvat, zejména k článku Okresy v Polsku

Článek bude mít víceméně wikislovníkový charakter, ale nějak to snad přežijeme. Chrzwzcz (diskuse) [21. 4. 2018]

 • Jet na nákup.
 • Pak uvařit.
 • Potom to sníst.
Aneb nějak "argumentaci" nechápu :) --Palu (diskuse) 15. 5. 2018, 07:15 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Nechápu vaše nepochopení a proč do toho motáte vaše plány na dnešek. Máte tady jasný návrh co s článkem, žádné táhlé diskuze.Chrzwzcz (diskuse) 15. 5. 2018, 18:40 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Prosím upřesněte, jak navrhujete "linky na cizojazyčné verze popřesouvat, zejména k článku Okresy v Polsku" -- není mi to jasné. Děkuji --Jvs 15. 5. 2018, 18:46 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Tím myslím svázání s články v jiných jazycích, vždyť si to obsahově neodpovídá (a to nejen mixováním s Litvou).
Teď je
* Pověta(CS)<->Powiat(EN)
* Okresy v Polsku(CS)<->List of Polish Counties(EN)
Bylo by
* Pověta(CS)<->nic
* Okresy v Polsku(CS)<->Powiat(EN) // případně přejmenovat na Okres (Polsko)
* zatím nic <->List of Polish Counties(EN)
Chrzwzcz (diskuse) 15. 5. 2018, 19:05 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Napsal jste co byste udělal. Úplně ale chybí důvody a napasování na nějaká pravidla nebo precedenty. Přitom váš návrh jde zcela proti jiným návrhům, které jsou odůvodněné. Proto by bylo vhodné, aby byl normálně odůvodněn a posouzen. Bez důvodů lze jen těžko posoudit, jestli je návrh dobrý. Já v něm naopak vidím problém, že přijdeme o z mého hlediska hodnotný článek, takže bych záměru rád porozuměl. --Palu (diskuse) 18. 5. 2018, 07:36 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
1. důvod, teď je to zmatené a neorganizované (a to nejen u polských a litevských krajů okresů a vůbec), těžko se to slinkovává s cizojazyčnými verzemi, které mají rozhodnutý systém. 2. důvod - v čem je hodnotný, když informace o okresu/powiatu/povětě získáte v článku o polských okresech a o litevských záležitostech zase u Litvy pohromadě, ne rozsypané kousek tam a kousek tuhle? V tomhle článku se mixují informace o koleji na železnici a koleji studentské ubytovně dohromady a říká se tomu hodnota? (to je příklad) :D Chrzwzcz (diskuse) 18. 5. 2018, 19:16 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Nuže diskutujte, ale o přejmenování se už jistě nejedná, jen o přesun některých informací pryč. Chrzwzcz (diskuse) 30. 5. 2018, 18:40 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Nesouhlasím. 1. Cizí iwiki nemůže určovat podobu článků na české Wikipedii. Buď článek má hodnotu nebo ne - jestli má plnohodnotný ekvivalent jinde není argument. Mimochodem třeba tento článek je plným ekvivalentem. 2. Informace o vládě Andreje Babiše najdu v Andrej Babiš, Martin Stropnický, Richard Brabec atd. Nikdy by mě ale nenapadlo kvůli tomu tu stránku mazat. Tenhle článek je o historickém termínu a široce jej vysvětluje - když se rozmělní do jiných článků, tak jeho výklad zcela zanikne bez náhrady, protože se tyto souvislosti z jednotlivých článků, do kterých má být rozdělen, nikdo nedozví. 3. Pomohlo by, kdybych přepsal článek na polský typ? Tj. Pojmout to jako současné pověty a pod to udělat oddíl o historii? --Palu (diskuse) 6. 6. 2018, 10:45 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Komu se nelení, tomu se zelení. Takže jsem se jal rovnou úpravy, kterou jsem navrhl. Nyní je tento článek o termínu, odkazuje hned v úvodu na současné polské okresy a dále už se věnuje jen historii. Nic tak nedubluje, ale zároveň nevytváří dojem, že už je to výhradně archaický pojem. Přijde mi takto vyváženější. Pokud budou konkrétní výhrady, rád je uslyším a můžeme článek dál vylepšit. --Palu (diskuse) 6. 6. 2018, 11:16 (CEST)Odpovědět[odpovědět]
Zpět na stránku „Pověta“.