Department

Tento článek je o angloamerickém označení vnitřní organizační jednotky. O francouzském a španělském označení územních správních jednotek pojednává článek departement.

Department (vysl. departmán) je anglická verze výrazu pro označení vnitřní organizační jednotky, do češtiny často bez překladu přejímaná pro označení úseku, odboru nebo oddělení ve státním úřadu[1] i celých státních úřadů typu ministerstev[2], pojímaných jako oddělení vlády, dále pro označení organizačních útvarů určitého stupně v armádě, námořnictvu, policii, hasičstvu nebo v různých obchodních nebo neziskových organizacích, na univerzitách atd. zejména v USA. V angličtině se tak navíc označují i například oddělení v obchodním domě (department store).

Úřady obdobné ministerstvům se tímto slovem označují ve Spojených státech amerických, Kanadě, Australském svazu, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a ve Švýcarsku.

Související výraz „departement“Editovat

Významné[1] i některé další[3] slovníky češtiny slovo department v češtině důsledně rozlišují od slova departement, které etymologicky sice znamená totéž, avšak označuje územní správní jednotky ve Francii a v bývalých francouzských a španělských koloniích. V české jazykové praxi jsou však oba výrazy často zaměňovány a rovněž v mnoha jiných jazycích splývají do jedné podoby.

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

  1. a b Nový akademický slovník cizích slov, Academia, Praha, 2005, ISBN 80-200-1351-2
  2. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2021. Heslo department. 
  3. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2008–2021. Heslo departement.