Diskuse:Historie krajů v Česku

Přidat téma
Aktivní diskuse

Krajské město VidnavaEditovat

Může mě někdo, kdo do článku Historie krajů v Česku napsal, že Vidnava byla správním centrem Niského kraje, doložit kde vzal tuto informaci? Správním centrem Niského kraje bylo asi město Nysa (dnes Polsko - Gmina Nysa, Okres Nysa, Opolské vojvodství), ne malé městečko Vidnava. Dalším nesmyslem je Vltavský kraj - Vltava a Podbrdský kraj - Brdy. Jak může být řeka nebo pohoří správním centrem? Přidávám do článku zpochybnění. --Bohemianroots (diskuse) 8. 8. 2012, 12:49 (UTC)

Bohemianroots - v Anglii je spousta hrabství, jejichž název není vůbec odvozen od metropole hrabství. Doporučuji vám podívat se do školního atlasu československých dějin. A jináč v článku jsou u těch dvou českých krajů uvedena i jejich centra, tak si prosím nevymýšlejte. --Kirk (diskuse) 16. 8. 2012, 15:42 (UTC)
Zřejmě asi v závorce u Vltavského a Podbrdského kraje není uvedeno správní centrum, ale odkaz na to, od čeho je název kraje odvozen, tedy podle čeho se kraj jmenuje. Nikdo v článku netvrdí, že jde o správní centrum. A pokud má být zpochybněn tento údaj a nikoliv existence kraje, tak ta šablona měla přijít spíš dovnitř závorky přímo za údaj. Ovšem jsou v článku i případy, kdy některý kraj měl nějakou dobu správní centrum v jiném městě, než po kterém byl pojmenován. Nevím, zda by něčím podobným šlo vysvětlit tu Vidnavu. --ŠJů (diskuse) 9. 8. 2012, 12:58 (UTC)
Vidnava pochází z této editace, tedy dotazy nejlépe směřovat na Kirka. --ŠJů (diskuse) 9. 8. 2012, 13:26 (UTC) Mám podezření, jestli tou Vidnavou nemělo být pouze naznačeno, která část dnešní České republiky do toho kraje patřila. --ŠJů (diskuse) 9. 8. 2012, 14:00 (UTC)

To snad ne?!?! Wikipedie přece není o naznačování, ale o faktech! --Bohemianroots (diskuse) 9. 8. 2012, 18:24 (UTC)

A není snad pravda, že Vidnava je centrem té části dnešní České republiky, která patřila k Niskému kraji? Pro Wikipedii je klíčovým pravidlem pro výběr informací jejich významnost, tedy to, že vybraná fakta něco znamenají neboli naznačují. Zcela fakticky. Jsou snad faktičtější ta fakta, která by vůbec nic neznamenala? Já se jen pokusil najít nějaké rozumné vysvětlení té editace - nevím, jestli náhodou nějaký hejtman skutečně neúřadoval z Vidnavy. --ŠJů (diskuse) 11. 8. 2012, 00:21 (UTC)
Mimochodem, na Kirkově diskusní stránce nevidím, že byste se pokoušel o komunikaci s ním. Komunikovali jste snad jinými kanály? Jak to dopadlo? --ŠJů (diskuse) 11. 8. 2012, 00:22 (UTC)
Co se Bohemianroots jako diví? Kraje na území Slezska byly ustavené totiž teprve poté, co většinu Slezska získalo Prusko a byly ustaveny v RAKOUSKÉ ČÁSTI. A spadala snad do ní Nysa? No nespadala, takže není vážení co řešit. Ostatně viz https://www.google.cz/search?q=Vidnava+byla+centrem&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a --Kirk (diskuse) 16. 8. 2012, 15:28 (UTC)

Ten zdroj č. 11, to je vtip? :( -- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) 2a00:1028:96ca:517e:196e:cf78:91f7:7776 (diskuse)

1948, nebo 1949?Editovat

@Vlout: Díval jsem se na zákon 280/1948 Sb. (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-280/zneni-0). Koukám dobře, že kraje byly zřízeny k datu účinnosti zákona, tedy k 24. prosinci 1948, nikoliv k 1. lednu 1949, jak je všude v článcích na wiki psáno? Ten 1. leden se tam vztahuje jen na krajské národní výbory. --Harold (diskuse) 15. 4. 2020, 18:33 (CEST)

Krajské národní výbory měli vzniknout až 1. ledna 1949 (§ 7 zákona o krajském zřízení). --Wikipedista:BobM d|p 15. 4. 2020, 18:36 (CEST)
Aha, nedočetl jsem. Máš pravdu kraje vznikly 24. prosince 1948. --Wikipedista:BobM d|p 15. 4. 2020, 18:37 (CEST)
Zřejmě to tak bude. Zákon, který zřídil kraje i krajské národní výbory, nabyl účinnosti dnem vyhlášení, tedy 24. prosince 1948, což je to datum, kdy začaly právně existovat (§ 2, § 6 a § 48 zákona č. 280/1948 Sb.). A v § 7 je uvedeno, že krajské národní výbory „počnou působiti dnem 1. ledna 1949“, tzn. kdy fakticky zahájí činnost. (s edit. konfliktem) --Vlout (diskuse) 15. 4. 2020, 18:42 (CEST)
Nepotěšili jste mě. To zase bude práce... :-) --Harold (diskuse) 15. 4. 2020, 18:55 (CEST)
To je mi líto :-) Ale třeba je to zase zajímavá práce. Mimchodem, v tom zákoně jsou zajímavé i zatímní krajské národní výbory (§ 42) nebo zánik zemí až ke konci roku (§ 39) a rozpuštění zemských národních výborů kdovíkdy (§ 41). --Vlout (diskuse) 15. 4. 2020, 19:00 (CEST)
No jo, když já se chtěl zabývat jen krajskými infoboxy. :-) --Harold (diskuse) 15. 4. 2020, 21:59 (CEST)

Šumavská župaEditovat

Jako centrum Šumavské župy (Böhmerwaldgau) se tu uvádí Vimperk, v hesle Šumavská župa však Český Krumlov – co je správně?--Gottschalk (diskuse) 21. 11. 2020, 09:11 (CET)

ÚpravyEditovat

Odstraněno

  • Běžně se však kraji rozuměly pouze nové, samosprávné kraje, zatímco staré, „územní“ kraje existovaly už pouze reliktně, a fakticky podle nich bylo uspořádání v podstatě jen soudnictví. – věta je nepřesná, soudnictví upraveno zvláštním zákonem
  • Původně zákon o územním členění státu vymezoval i území okresů.[zdroj?!] K zajištění kompatibility se samosprávnými kraji však novelizující zákon č. 320/2002 Sb. tuto část ze zákona vypustil a doplnil zmocňující ustanovení, podle nějž území okresů stanoví ministerstvo vnitra prováděcím předpisem (tím je vyhláška ministerstva vnitra č. 564/2002 Sb.).[zdroj?!] Protože kraje byly vymezeny pouze výčtem okresů, de facto tak o územním vymezení krajů rozhodoval podzákonný právní předpis. – nepřesná věta, zákon č. 36/1960 Sb. území okresů nevymezoval, území krajů definoval ústavní zákon a lze měnit pouze zákonem, nikoliv podzákonným předpisem. --Wikipedista:BobM d|p 24. 4. 2022, 10:32 (CEST)
Zpět na stránku „Historie krajů v Česku“.