Diskuse:Berna Carrascová

Aktivní diskuse

Návrh na přesun (s výměnou přesměrování) v souladu s doporučením ÚJČ.--Tomas62

Jsem proti přesunu. Je to jen jedno z vyjádření, konsenzus komunity je takový, že přechylovat by se obecně mělo. --Tchoř (diskuse) 9. 2. 2013, 11:57 (UTC)
Jsem proti přesunu. --Sternax (diskuse) 9. 2. 2013, 12:48 (UTC)
Jsem proti přesunu. V prvním odstavci by ale mělo být uvedeno i nepřechýlené jméno. Vks (diskuse) 9. 2. 2013, 13:51 (UTC)
Jsem proti přesunu. --Chalupa (diskuse) 9. 2. 2013, 19:21 (UTC)
Pro přesun, nepřechyloval bych, cizinka a navíc končí samohláskou. Ono by pak úplně správně bylo Carrascoová, je to patvar.--Don Pedro (diskuse) 9. 2. 2013, 15:12 (UTC)
Done Pedro, to co nazýváte patvarem je správně podle české mluvnice, zkuste se zamyslet nad tím, co píšete, prosím.--Chalupa (diskuse) 9. 2. 2013, 19:15 (UTC)
Kolego Chalupo, Tomas62 uvedl alespoň jeden doklad toho, jak lingvisté českou mluvnici na cizojazyčná příjmení končící samohláskou doporučují aplikovat. Vy jste neuvedl žádný doklad svého tvrzení a ani jste se nijak nevypořádal s tím, že vaše tvrzení je s předloženým dokladem v rozporu. Až nějaký argument přinesete, můžeme začít posuzovat, jestli může mít pro tento případ větší váhu než názor Anny Černé z oddělení jazykové kultury ÚJČ AV z roku 2002. --ŠJů (diskuse) 14. 2. 2013, 16:33 (UTC)

Je jedno, na které variantě jména článek bude, ale především by původní (nepřechýlená) podoba jména měla být v úvodní větě uvedena. --ŠJů (diskuse) 9. 2. 2013, 18:04 (UTC)

Česká přechýlená podoba použitá v názvu není žádným českojazyčným zdrojem doložena, argument Tomase62 ani argument Dona Pedra nejsou v diskusi řádně vypořádány, nikdo v diskusi neuvedl relevantní argument pro tuto podobu přechýlení. --ŠJů (diskuse) 14. 2. 2013, 16:29 (UTC)

To že není žádným českojazyčným zdrojem doložena se mýlíte, jako ostatně i jinde. Máte kategorické a bohužel nepravdivé soudy. Kupte si knihu Historie šachu, LIKA KLUB 2012. Tato kniha prošla poctivou redakční kontrolou v nakladatelství a jméno té šachistky je tam uvedeno přechýleně. Stačilo se podívat do referencí, podívat se do knihy na stranu 150 a nemohl by jste napsat takový nesmysl. Pokud jsou i ostatní vaše argumenty takto podložené, měl by jste přestat argumentovat--Chalupa (diskuse) 14. 2. 2013, 16:32 (UTC)
"By jste"? Můžu se s Vaším dovolením zeptat, jakým jazykem píšete? Oháníte se tady počešťováním příjmení cizinek a přitom ani neumíte psát správně česky. Marko1 (diskuse) 30. 9. 2013, 11:50 (UTC)
Takže o spisovné češtině se mohou bavit pouze ti, kteří v životě neudělali jedinou pravopisnou chybu?? Nebo co jste tím chtěl říct?? Jedudědek (diskuse) 30. 9. 2013, 12:25 (UTC)
Píší česky, na rozdíl od nepřechylovačů, kteří by chtěli udělat z češtiny nesrozumitelný jazyk. Váš příspěvek je typický pokus o dehonestaci protivníka, když už nejsou k dispozici žádné jiné argumenty. Měl byste se stydět ta takovou argumentaci, která navíc zavání osobním útokem a má jistě mnoho co říci k diskuzi, kterou tu vedeme. Moc bych se divil, kdybych ve vašich textech nenašel také nějaké překlepy. Je to z vaší strany opravdu dosti ubohé. Teď si ještě jako Jowe můžete vymyslet něco, co jsem nenapsal, a pak to bet důkazu tvrdit. Já jsem již od nepřechylovačů zvyklý na ledacos.--Chalupa (diskuse) 30. 9. 2013, 12:19 (UTC)
Již jsem panu Markovi1 na jeho diskuzní stránce jeden jeho pravopisný kiks uvedl. Je to úplně stejné, jako když mně pro pravopis napadl pan Jowe. Ten také dělá chyby. --Chalupa (diskuse) 30. 9. 2013, 12:32 (UTC)

Českojazyčný zdroj s nepřechýleným jménem zde: http://smzsnzz.wz.cz/fotky1/Praha%201936.pdf --Tomas62 (diskuse) 7. 3. 2013, 18:30 (UTC)

Odkaz nefunguje. I kdyby fungoval, stále má daleko větší váhu publikace než fotka nějakého dokumentu (či co to má v odkazu být). Navíc daleko nejjasnější je výklad kolegy Janna (viz níže), který potvrzuje, že nepříliš známá jména je podle ÚJČ lepší přechylovat bez výjimky. --Beregund (diskuse) 7. 3. 2013, 19:59 (UTC)
Navíc jde o zdroj z první republiky, pokud jsem si mohl všimnouti, tudíž poněkud zastaralý.--Chalupa (diskuse) 8. 3. 2013, 08:45 (UTC)
Knihy, u kterých autor deklaruje zaplnění mezery na trhu, si nekupuju a nedoporučuju to ani jiným; koupě je ztrátou peněz a četba je ztrátou času.--Tomas62 (diskuse) 21. 2. 2013, 23:30 (UTC)
Prosím o bližší specifikaci, proč tomu tak podle vás je. Jinak to musím považovat za zoufalý výlev, protože vám došli argumenty. To, že nechcete číst knihu, týkající se tématu, je ovšem smutné, ale je to asi váš přístup k věci. Nic si nepřečtu, ale hodně o tom diskutuji. A nedeklaruji knihy, ale knihu. Zdá se, že jste můj příspěvek ani pořádně nečetl, nebo si pletete monožné a jednotné číslo.--Chalupa (diskuse) 24. 2. 2013, 18:26 (UTC)
Množné číslo si nepletu, refaktorizováno, kteří zaplňují knihou místa na trhu, je více. Takovou knihou zaplňuji nevyužitý prostor mezi nohou od stolu a podlahou, aby se deska nekývala. Taky nepotřebuju jazykového korektora, který koriguje shodu podmětu s přísudkem. Korektora, který neví, že přechýlená jména se nepřechylují, bych zbavil odměny.--Tomas62 (diskuse) 24. 2. 2013, 22:57 (UTC)

Pro přesun, přechylovat příjmení končící samohláskou nedoporučuje ani ÚJČ. --Jowe (diskuse) 14. 2. 2013, 16:34 (UTC)

Říká, že by se nemuselo přechylovat, protože mluvnice není zákon. Z to ho plyne, že česky je přechylovat. A navíc máme českojazyčný zdroj, po kterém volal Šjú. --Chalupa (diskuse) 14. 2. 2013, 16:39 (UTC)
Česky je i Nový York místo New York a nosočistoplena místo kapesník :-). Doba národního obrození skončila, není již třeba násilně počešťovat. --Jowe (diskuse) 14. 2. 2013, 16:47 (UTC)
To je pravda že již není doba národního obrození, ale bohužel začala doba prznění národního jazyka. A nosočistoplena není česky už od doby, kdy Jungmann vydal svůj slovník. A pevně ustálená jména pochopitleně přejímáme, Greta Garbo, New York a podobně. Vaše argumentace je chybná.--Chalupa (diskuse) 15. 2. 2013, 09:58 (UTC)
Chybná je především vaše argumentace, že kdo nepřechyluje neumí česky a že užití nepřechýlených tvarů není česky. --Jowe (diskuse) 15. 2. 2013, 10:04 (UTC)
Zajímavé je, že se k mým argumentům vůbec nevyjadřujete. Nepřechýlené tvary jsou česky, ale mají se používat se pouze ve výjimečných případech a ne plošně, jak se stále někdo u ženských příjemní končících na samohlásku snaží dokazovat. Toho se týká moje argumentace. Budeme psát Kohn hrála karty a Roubíček se tomu smála. Taky navrhuji psát tramway místo tramvaj, to je přeci prznění krásného anglického slova (můžete se podívat, do prvorepublikových vernovek, že se to takto česky dokonce psalo). A budeme jezdit do Paris a do London. To vše je čeština jako od Karla Čapka a Vladislava Vančury. --Chalupa (diskuse) 15. 2. 2013, 16:16 (UTC)
Těžko se vyjadřovat k nějakým vašim argumentům, když jsem se žádných argumentů od vás nedočkal. Píšete jen své pocity co se vám zdá či nezdá dost dobře česky. Mé argumenty jsou názory odborníků z ÚJČ. A jaké jsou ty vaše ? --Jowe (diskuse) 15. 2. 2013, 16:24 (UTC)
Zato vy se neustále odvoláváte na něco, co neexistuje. Přečtěte si to vyjádření UJČS důkladně a hlavně celé. Také váš argument s nosočistoplenou byl opravdu na velké úrovni. S úderníky nepřechylování se prostě nedá diskutovat, protože oni jediní mají pravdu. Proč jste se nevyjádřil k názoru korektorů mé knihy v nakladatelství LIKA. To je také můj pocit? Vše, co je Vám nepohodlné, ignorujete, a neustále vytahujete UJČS, kde je jasně napsáno, že jména by se měla v zásadě přechylovat a možné výjimky jsou např. jména na samohlásku. Nesnažte se neustále vykládat, že je doporučením UJČS tato jména nepřechylovat. K tomu se také nevyjadřujete. Prostě proto, že nemáte žádné argumenty, moje bagatelizujete, že jsou to pocity. A své zakládáte na omylech (nebo je to záměrné). Ke všem Vašin dalším argumentům podobného charakteru se již nebudu vyjadřovat. Je to ztráta času.--Chalupa (diskuse) 16. 2. 2013, 09:37 (UTC)
Uvědomte si prosím, že zde nediskustujeme o tom, který tvar je správný. Čeština připouští oba, oba jsou tedy správné. Zde diskutujeme o tom, který tvar zde u této šachistky použít. Při vší úctě, to že jste použil přechýlení ve vaší knize a prošlo to korekturou, je velmi chabý argument (proč by to také nemělo projít, když i takhle je to správně). Mnohem větší váhu má to, jak doporučují odborníci ÚJČ nakládat s příjmením končícím na samohlásku. Ještě bych vás chtěl požádat, abyste upustil od podobných výroků jako jsou "úderníci nepřechylování". Zbytečně tím vyhrocujete spor. --Jowe (diskuse) 16. 2. 2013, 10:00 (UTC)
Odborníci ÚJČ na svém oficiálním webu uvádějí, že ...je pro jazykový systém češtiny jako flektivního jazyka vhodné... a že v češtině existuje určitý okruh příjmení cizinek, která dle tradice zpravidla nepřechylujeme a neskloňujeme, ale u takových je obvykle nedorozuměním zabráněno jedinečností a známostí nositelky. O samohláskách se nezmiňují. Kolega Chalupa doložil přechylování v literatuře, naopak nikdo ničím nedoložil, že Berna Carrascová patří mezi tradičně nepřechylované výjimky. Věc je tedy jasná, přechýlení je správné, jak v souladu s doporučením Wikipedie, tak v souladu s doporučením ÚJČ.--Jann (diskuse) 25. 2. 2013, 12:04 (UTC)
Diskuzi považuji za ukončenou. Existuje dokonce česká literatura, kde je uvedeno její přechýlené jméno, a to je kniha Historie šachu, LIKA KLUB 2012. Doložte jinou českou odbornou literaturu, kde je nepřechýleně uvedena.--Chalupa (diskuse) 20. 2. 2013, 16:06 (UTC)
Dobový tisk o ní referuje v nepřechýlené podobě. Přidávám odkaz na závěrečné shrnutí výsledků ve zpravodajství Luďka Pachmana a poznamenávám, že RP po celou dobu zpravodajství z devatenáctikolového turnaje užívá důsledně nepřechýlenou podobu.--Tomas62 (diskuse) 27. 9. 2013, 22:35 (UTC)
Dobový tisk není žádný argument a Rudé právo bych také moc za argument nepovažoval, ale i tak by to bylo na odborné články 1:1.-- Tento nepodepsaný komentář přidal(a) uživatel(ka) Chalupa (diskusepříspěvkybloky) 21.33, 28. září 2013‎ (CE(S)T)
Omlouvám se za nepodepsání. --Chalupa (diskuse) 28. 9. 2013, 20:09 (UTC)

Nepřesouvat, nepřechýlená podoba není v českém prostředí výrazně zažitá. Více viz vyjádření kolegy Jann. Jedudědek (diskuse) 30. 9. 2013, 08:21 (UTC)

Disuze byla již jednou ukončena, neustále otevírání problému je podle mne krajně nevhodné, --Chalupa (diskuse) 30. 9. 2013, 09:15 (UTC)
Pokud někdo najdete víc zdrojů, že byla skutečně třeba až do 50. let v českých [šachových] médiích (zejména v kontrastu s jinými hráčkami) nepřechylována, je to dobrý důvod ji nepřechylovat ani tady. Jedna kniha, kterou navíc napsal kolega Chalupa, který tu vystupuje jako jedna strana sporu, pak bude menšinovým argumentem. Ale rozhodně nemá smysl nějakou takovou informaci dávat do úvodu článku - to je svým způsobem druh zneužívání encyklopedie k ilustraci tvrzení. Okino (diskuse) 1. 10. 2013, 14:02 (UTC)
Hlavní informací obsaženou ve sporné větě, kterou jsi odstranil ale nebylo to, zda přechýleně, nebo nepřechýleně, ale že byla uváděna s jedním r. Tato informce tak momentálně v článku chybí. Já jsem rozhodně pro její navrácení. Ale na navrácení nijak nespěcham. Počkám klidně až si tu ujasníme, co vlastně chceme zdělit a že předmětem zdělení nemá být snaha kolegy Tomas62 přesvědčit nás, že dotyčnou máme uvádět v nepřechýlené podobě.
Jinak, i přes to, že se v souhrnu jedná cca o desítku článků, jde vpodstatě o jednu reportáž jednoho konkrétního autora. Nebral bych to tedy opravdu jako doklad o naprosto převažující formě zápisu. Navíc, chceme-li se tím tedy řídit, znovu upozorňuji na to, že jde o zdroj pro variantu Berna Carasco de Budinich, ne Berna Carrasco de Budinich.
Jedudědek (diskuse) 1. 10. 2013, 14:17 (UTC)
A koukám, že jsi to tam již doplnil nazpět. Díky. Jedudědek (diskuse) 1. 10. 2013, 14:20 (UTC)

Výhradně jako Carasco de BudinichEditovat

Doplnil jsem požadavek na zdroj k tvrzení o výhradním používání zápisu Carasco de Budinich. Nebude-li relevantní zdroj v rozumné době doplněn, informaci opět odstraním. Z toho, že Rudé právo informovalo ve svých příspěvcích k jednomu turnaji o dotyčné v tomto tvaru, nelze rozhodně vyvozovat, že by se jednalo o výhradní užívání. Četl snad vkladatel veškeré dobové zdroje a je ochoten dát ruku do ohně za to, že se v žádném jiném zdroji neobjeví jiná varianta zápisu (např. se dvěma rr)?? Nebo si k tomuto závěru vystačil pouze s reportáží z jednoho turnaje uveřejňovanou průběžně v několika výtiscích Rudého práva?? Jedudědek (diskuse) 1. 10. 2013, 13:35 (UTC)

A já bych rád věděl, co jsou to dostupné české zdroje? jsou to snad jenom ty, co jsou dostupné Tomas62?. Slovo dobové je správnější. Pokud nebude zdroj doplněn, i toto bude opraveno.--Chalupa (diskuse) 1. 10. 2013, 13:44 (UTC)

Získala bronzEditovat

Opravdu se na mistrovství světa 1939 udělovaly medaile? Okino (diskuse) 1. 10. 2013, 14:02 (UTC)

Zpět na stránku „Berna Carrascová“.