2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin

chemická sloučenina
(přesměrováno z Dioxin)

TCDD (2,3,7,8-tetrachlordibenzo[b,e][1,4]dioxin, někdy také nesprávně jen dioxin) je bezbarvá nebo bílá krystalická látka, vysoce toxická a znečišťující přírodní prostředí. Patří do širší skupiny tzv. dioxinů, jejímž je nejvýznamnějším zástupcem. Po chemické stránce patří mezi kyslíkaté heterocyklické sloučeniny, odvozené od 1,4-dioxanu.

2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxin
Strukturní vzorec

Strukturní vzorec

Prostorový model

Prostorový model

Obecné
Systematický název 2,3,7,8-tetrachloroxanthren
2,3,7,8-tetrachlordibenzo[b,e][1,4]dioxin
Triviální název 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin, dioxin, TCDD
Sumární vzorec C12H4Cl4O2
Vzhled bezbarvá krystalická látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 321,98 g/mol
Teplota tání 305 °C
Teplota varu 421 °C
Hustota 1,643 g/cm3
Rozpustnost ve vodě 2×10−4 mg/l (25 °C)
Bezpečnost
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
GHS06 – toxické látky
GHS06
Vysoce toxický
Vysoce toxický (T+)
Vysoce hořlavý
Vysoce hořlavý (F)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)

[1]

Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

VznikEditovat

Vzniká jako vedlejší produkt při výrobě herbicidů, resp. jejich polotovarů jako 2,4,5-trichlorfenolu a 2-(2,4,5-trichlorfenoxy)propionové kyseliny. Vytváří se také neúplnou oxidací 1,2-dichlorbenzenu, což je příčinou jeho výskytu v kouřových plynech špatně technologicky řešených spaloven komunálního odpadu, obsahujícího chlorované plasty, především polyvinylchlorid (PVC).

Případy expoziceEditovat

Dioxin zavinil desítky katastrof.

Byl například významnou nežádoucí příměsí postřiku Agent Orange, který užívala armáda USA během války ve Vietnamu a který následně způsobil značně zdravotní problémy jak americkým vojákům, tak zasaženým obyvatelům jižního Vietnamu. Dioxin také zamořil v 60. letech 20. století areál podniku Spolana Neratovice, který vyráběl a dodával dioxinem kontaminovanou složku pro výrobu Agent Orange.[2]

Znám je také kvůli úniku na milánském předměstí Seveso v roce 1976.[3] [4]

 

VlastnostiEditovat

Dioxin je prakticky nerozpustný ve vodě, výborně se však rozpouští v nepolárních rozpouštědlech, jako např. v benzínu, benzenu, toluenu a tucích. Proto se přijat potravou hromadí v tukových tkáních živočichů včetně člověka.

Je velmi odolný proti oxidaci vzdušným kyslíkem, proto v přírodě přetrvává velmi dlouhou dobu. Existují pokusy vypěstovat kmeny bakterií, které by z jeho molekuly odbourávaly atomy chloru a přeměňovaly tuto látku na dibenzo[b,e][1,4]dioxin, který je méně škodlivý a v přírodě se rozkládá rychleji.

Fyziologické působeníEditovat

Do organizmu se může dostávat nejrůznějšími způsoby: vdechnutím prachu, v potravě nebo pokožkou. Ve vysokých koncentracích způsobuje dioxin záněty kůže (alergická dermatitida, chlorakné), při vdechnutí vyvolává záněty sliznic a plicní tkáně, což může končit i smrtí. Dalšími nejvíce postiženými orgány jsou oči, játra a ledviny. Smrtná dávka u krys LD50 při podání v potravě je pouhých 20 μg/kg.

I při dlouhodobé expozici dioxinem v menší koncentraci (při nižších dávkách) dochází k řadě typických příznaků/následků: Pigmentové poruchy (např. zmnožení pigmentových skvrn), cévní poruchy, ateroskleróza, zvýšení krevního tlaku, urychlení stárnutí (zejména díky poškození genetického aparátu buňky), hormonální poruchy, poruchy plodnosti (narušení reprodukčních funkcí), poruchy imunity; dioxin působí karcinogenně, teratogenně, mutagenně a hepatotoxicky, dochází k narušení nervů, postižení očí, jater a ledvin.

Dioxiny jsou schopny se bioakumulovat v tukových tkáních živočichů a lidí. [5]

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

  1. 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-P-dioxin. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2020-01-20]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. Miroslav Šuta: Agent Orange a Spolana Archivováno 18. 7. 2011 na Wayback Machine, Literární noviny, 2008/24
  3. Bardoděj, Z.: Chemie v hygieně a toxikologii. LFH UK, Praha 1988
  4. Před třiceti lety došlo k dioxinové havárii v Sevesu, ecn.cz, 10.7.2006
  5. http://arnika.org/dioxiny

LiteraturaEditovat