Chemosyntéza je asimilace oxidu uhličitého, při které se energie získává oxidací jednoduchých anorganických látek, řidčeji organických látek, a ne ze sluneční energie jako při fotosyntéze.

Venenivibrio stagnispumantis získává energii oxidací plynného vodíku

Je to způsob výživy a fylogeneticky nejstarší způsob tvorby organických látek, který se udržel dodnes. Vyskytuje se zejména u mikroorganizmů, které nemají asimilační barviva, tedy u bakterií.

Při chemosyntéze se neuvolňuje kyslík jako při fotosyntéze.

Bakteriemi, které se živí chemosyntézou, jsou:

Procesy chemosyntézy měly nezastupitelnou roli v evoluci, význam v zemědělství, ložiskové a rudné geologii.

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Chemosyntéza na slovenské Wikipedii.