Redoxní reakce

chemická reakce, při které se mění oxidační čísla atomů
(přesměrováno z Oxidace)

Redoxní reakce (také oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů. Každá redoxní reakce je tvořena dvěma poloreakcemi, které probíhají současně. Tyto dvě poloreakce jsou oxidace a redukce.

Redoxní reakcí je i hoření
Koroze je redoxní reakce s nepříjemnými dopady pro průmysl
Reakce silného oxidačního a redukčního činidla.

Příklady redoxních reakcí editovat

V přírodě se často setkáváme s hořením a korozí. Oba dva procesy jsou redoxními reakcemi.

Rozklad chlorečnanu draselného:

4 KClO3 → 3 KClO4 + KCl

Reakce arsenu s vodným roztokem kyseliny dusičné:

3 As + 5 HNO3 + 2 H2O → 3 H3AsO4 + 5 NO

Reakce kyseliny dusičné s mědí a reakce kyseliny chlorovodíkové s manganistanem draselným:

3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O
2 KMnO4 + 16 HCl → 5 Cl2 + 2 MnCl2 + 2 KCl + 8 H2O

a také se mění oxidační čísla.

Oxidace editovat

Je poloreakce, při níž dochází ke zvyšování oxidačního čísla prvku. Prvek při ní ztrácí elektrony.

Redukce editovat

Je poloreakce, při níž dochází ke snižování oxidačního čísla prvku. Prvek při ní získává elektrony.

Vyčíslování rovnic redoxních reakcí editovat

Rovnice redoxních reakcí se vyčíslují jiným způsobem než neredoxní rovnice. Například rovnice reakce sulfidu olovnatého s peroxidem vodíku:

PbS + 4 H2O2 → PbSO4 + 4 H2O

Nejprve musíme v rovnici najít jednotlivé poloreakce:

  • S−II → S+VI
  • (O2)−II → 2 O−II

Poté zapíšeme rozdíly oxidačních čísel před a po reakci:

Nakonec obě čísla zkrátíme a výsledek přiřadíme druhému reaktantu. Takže v našem případě se dvojka zkrátí na jedničku a osmička na čtyřku. Poté se obě čísla prohodí. U kyslíku bude 4 a u síry 1. Nakonec stačí tato čísla zapsat na obě strany rovnice ke sloučeninám kyslíku a síry.

1 PbS + 4 H2O2 → 1 PbSO4 + 4 H2O [pozn. 1]

Odkazy editovat

Poznámky editovat

  1. Jednička (zde u PbS a PbSO4) se většinou nepíše, ale není chybou ji uvádět.

Související články editovat

Externí odkazy editovat