Chačkar (arménsky խաչքար) je arménská kamenná stéla s vyrytým křížem a dalšími ornamenty. Je charakteristická pro středověké arménské křesťanské umění. Ve své dnešní podobě se objevují poprvé v 9. století.

Chačkar v klášteře Gošavank v Arménii