Centrum pro otázky životního prostředí

vysokoškolský ústav Karlovy univerzity

CDMS Krystal, ve kterém COŽP sídlí

Centrum pro otázky životního prostředí (COŽP) je pracoviště Univerzity Karlovy, organizačně podřízené přímo rektorovi. Má za úkol vyhledávat a zpracovávat informace o oblasti životního prostředí. Existuje od roku 1992.

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a s Organizačním řádem UK je Centrum „vysokoškolským ústavem" Univerzity Karlovy v Praze[1]. Pracovat začalo v květnu 1992, původně jako "jiné pracoviště" Univerzity Karlovy.[2][1] Původně sídlilo na Starém Městě v prostorech koleje Petrská; v polovině roku 2000 se přestěhovalo do nového univerzitního areálu Jinonice v Praze 5 - Jinonicích, U Kříže 8, od léta 2009 sídlí v CDMS Krystal ve Praze 6 - Vokovicích. V čele Centra byl od počátku do konce října 2014 profesor Bedřich Moldan.[2], od 1. listopadu 2014 vede Centrum prof. Jan Frouz.[3]

Centrum má zajišťovat poradní a expertní podporu rektorovi a dalším představitelům Univerzity, získávat, zpracovávat a zprostředkovávat informace týkající se otázek životního prostředí a udržitelného rozvoje o studijních programech, celoživotním vzdělávání a výuce realizovaných na jednotlivých fakultách a součástech Univerzity, případně i na jiných vysokých školách. Centrum má iniciovat vznik studijních programů, oborů a před­mětů, spolupracovat při jejich akreditaci a vyhledávat témata bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací a podle potřeby se podílet na výukové a další pedagogické činnosti jednotlivých fakult univerzity. Centrum má samostatně rozvíjet vědeckou a výzkumnou činnost a v této věci také spolupracovat jak s jinými pracovišti univerzity, tak i s dalšími odbornými pracovišti v České republice i v zahraničí. Důležitým úkolem je navazovat kontakty se zahraničními institucemi i odborníky v příslušných oborech. Se svými výsledky má Centrum vhodnými publikačními formami včetně elektronické průběžně seznamovat širokou občanskou i odbornou veřejnost a podle kapacitních možností být informační základnou pro dotazy, konzultace a expertizy z oblasti životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje.

V květnu 2001 se na základě dohody představitelů COŽP, Filozofické fakulty, Fakulty sociálních věd a Fakulty humanitních studií stala součástí Centra také Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích.

ReferenceEditovat

  1. a b Centrum pro otázky životního prostředí se stává vysokoškolským ústavem
  2. a b Co je Centrum pro otázky životního prostředí UK. www.cozp.cuni.cz [online]. [cit. 2009-08-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-08-16. 
  3. Pan rektor uvedl do funkce nového ředitele

Externí odkazyEditovat