Castellové

Castellové též Kastelové (německy (Grafen von) Kasteln / Castell) jsou německý šlechtický (hraběcí) a podnikatelský rod. V letech 1202 až 1806 byli vládci samostatného hrabství Castell ve Franckém říšském kraji.

Castellové
Nejstarší známé vyobrazení erbu Castellů (okolo roku 1340)
Nejstarší známé vyobrazení erbu Castellů (okolo roku 1340)
Zeměříšský Francký kraj, BavorskoBavorsko Bavorsko
Titulyhrabata, říšská hrabata, knížata
Větve roduCastell-Castellové, Castell-Rüdenhausenové Faber-Castellové, Castell-Remlingenové
Jiné jméno dynastieKastelové, von Kasteln

HistorieEditovat

První písemní zmínka o rodu je ze 3. března 1057, kdy je v Castellu jmenován „Rubbrath (Rupert) de Castele" podle rodového sídla „de Castello“.

Castellové v letech 1202 až 1806 stáli v čele hrabství Castell ve Franckém říšském kraji a byli zastoupeni v Říšském sněmu. Byli říšskými hrabaty podřízenými bezprostředně císaři a později titulárními bavorskými knížaty.

Rod se v průběhu dějin rozdělil na několik větví:

  • Castell-Rüdenhausen – hlavní rodová větev, vymřela 1803
  • Castell-Remlingen – po roce 1803 přejala jméno hlavní větve Castell-Rüdenhausenů; pochází od ní morganatická linie Faber-Castell vzniklá spojením s podnikatelskou rodinou Faberů)
  • Castell-Castellové.

20. století a současnostEditovat

V době vlády národních socialistů v Německu ve 30. a 40. letech 20. století byla knížecí banka Castell, založená roku 1774, v zájmu zachování činnosti nucena přizpůsobit se poliltickému systému. Ačkoli postoj rodiny lze popsat jako loajální k systému a jeho hodnotám, vystupování vůči židovským zákazníkům banky bylo neutrální.

V květnu 1933 tehdejší kníže Carl zu Castell-Castell vstoupil do NSDAP a roku 1935 povýšil na velitele jezdectva oddílů SA Franky. Synové Albrecht a Philipp se připojili k mládežnickým spolkům a účastnili se akcí Hitlerjugend. Podle svých prohlášení obdivoval Albrecht do druhé světové války dokonalost a agresi Hitlerova státního aparátu a zahraniční politiky a postoj jeho otce vůči Židům byl odmítavý. Když roku 1939 narukoval jako důstojník v záloze, oba synové jej následovali. Albrecht se vrátil v roce 1945, jeho bratr Philipp a otec padli.

Téměř 50 let po válce usiloval Albrecht von Castell-Castell o smíření a zpřístupnil historické archivy banky. Umožnil tak objastnit osud 163 židovských klientů banky, z nichž jen málo přežilo válku.

Castellové dnes vlastní značný nemovitý majetek, nejstarší bavorskou soukromou banku a jedny z nejstarších tamních vinic. Rod Faber-Castellů vlastní stejnojmennou firmu na výrobu psacích potřeb.

Po smrti knížete Albrechta z Castell-Castellu (1925–2016) se úlohy hlavy rodu ujal jeho syn Ferdinand.

Externí odkazyEditovat