Národní socialismus

Národní socialismus je označení různých ideologií, které vznikly spojením konceptu socialismu s prvky nacionalismu. Již od konce 19. století vznikaly strany označované jako národně-socialistické, s programem podobným sociálně-demokratickému, avšak odmítaly jeho internacionalismus a naopak zdůrazňovaly program národního sebeurčení.[1] Tak např. vznikla v roce 1897 Česká strana národně sociální, která tehdy nesouhlasně reagovala jak na program Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické, tak i na program Mladočeské strany, jejíž program zas pokládala za nedostatečně demokratický a sociálně-reformní.

Od ideologie těchto demokratických stran se liší strany či hnutí, které parlamentní demokracii odmítají. Roku 1919 vznikla v Mnichově Německá dělnická strana (Deutsche Arbeiterpartei), na kterou od roku 1920 navázala Národně socialistická německá dělnická strana (NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Její program a politická praxe byly ovlivněny italským fašismem a ze zkratky jejího názvu vznikl pojem nacismus. Protože tyto rozdílné směry mohou být často zaměnitelné a jelikož český národní socialismus vznikl před tímto nejznámějším německým národním socialismem, v češtině pro německý národní socialismus zpravidla používáme pojem nacismus (nacionál-socialismus), případně nacionální socialismus.[2]


Demokratický národní socialismus editovat

Doloženou první stranou prosazující tento typ národního socialismu je Česká strana národně sociální, vzniklá 4. dubna 1897, která se pohybuje na pozici středolevice. V jejím programu se objevuje důraz na národní sebeurčení, význam národa jako nezbytného základu demokratické politiky, potřeba národní jednoty stojící na základech nemarxistického socialismu a antimilitarismu. Strana jako první definovala svůj program jako národní socialismus, avšak ještě před ní v roce 1896 v německém Lipsku vznikla strana Národně sociální sdružení (Nationalsozialer Verein). Tato strana se definovala na základech nemarxistického socialismu, nacionalismu, sociálního liberalismu a politického protestantismu. Pod vlivem filozofa Maxe Webera se postupně vyvinula v sociálně liberální stranu a v roce 1910 zanikla. Její zakladatel Friedrich Naumann v roce 1918 založil nástupnickou Německou demokratickou stranu, která se pak v roce 1929 na krátkou dobu schází spolu československými národními socialisty coby členská strana Radikální internacionály. V rámci ideologie České strany národně sociální se v prvním období do roku 1918 objevuje odpor vůči vídeňskému centralismu, boj proti kuriovému volebnímu systému. V rámci rakouské politiky prosazuje strana princip zpodobněný heslem strany: „Rovnost národů, rovnost v národě“. Podobně jako v německé straně, díky dobovému důrazu na husitství, které představitelé strany připodobňují k socialistickým ideám, se i v rámci ČSNS projeví určité prvky protestantismu spojené s evangelíky a po roce 1920 především s Církví československou. Českou stranou se pak např. v roce 1919 inspiruje slovinský starosta Lublaně Anton Pesek, který zakládá Národně socialistickou stranu v Království Srbů, Chorvatů a Slovinců.[3][4]

Mezi další národně socialistické směry patří také ideologie Trudové národně socialistické strany vzniklé v roce 1906, působící v rámci trudoviků v Rusku. V souvislosti s tím, že v angličtině či němčině se pro tento demokratický směr národního socialismu používá označení lidový socialismus (anglicky: Popular socialism), můžeme do této skupiny zařadit též volkssozialismus Wenzela Jaksche z 30. let, který v rámci Německé sociálně demokratické strany dělnické v ČSR vytvořil určitou syntézu sociální demokracie s německým nacionalismem.[5]

Nacismus editovat

Nacismus (německý nacionální socialismus) vzniká v roce 1920 spolu s vznikem Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP). Ideologie je myšlenkově založena na nacionalismu, militarismu a antisemitismu. Odmítá demokracii. Tuto ideologii řadíme ke krajní pravici. Jedním z myšlenkových zdrojů, ze kterých čerpá, je hnutí völkisch ze 70. let 19. století a také rakousko-uherská Německá dělnická strana založena v Liberci v roce 1903. Byla ovlivněna ideovým sporem Němců s Čechy v Rakousku-Uhersku, kde prosazovala pangermanismus.[6]

Seznam národně-socialistických stran editovat

Národně socialistické strany, které existovaly před nacismem editovat

Strany, které ovlivnily německý nacismus editovat

Strany, které mají blízko k nacistické ideologií editovat

Další národně socialistické strany nesouvisející s nacismem editovat

České politické strany editovat

Ostatní strany editovat

Strany ovlivněné myšlenkami Otto Strassera editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Žaloudek, Encyklopedie politiky. Heslo Národní socialismus.
  2. Žaloudek, Encyklopedie politiky. Hesla Nacionálně socialistická dělnická strana a Nacismus.
  3. New Political Ideas in the Aftermath of the Great War. Redakce Alessandro Salvador. [s.l.]: Springer International, 2017. ISBN 978-3-31-938915-8. Kapitola Preface, s. vii. 
  4. PEROVŠEK, Jurij. Liberalizem in vprašanje Slovenstva: nacionalna politika liberalnega tabora v letih 1918-1929. Michiganská univerzita: Modrijan, 1996. 296 s. Dostupné online. ISBN 978-961-6183-24-6. (slovinsky) 
  5. BILKE, Jörg Bernhard. Jaksch, Wenzel [online]. Bonn: kulturstiftung.org, 2017 [cit. 2023-05-15]. Dostupné online. (německy) 
  6. WHITESIDE, Andrew Gladding. Nationalism among the Workers [online]. Haag: Springer Netherlands, 1962 [cit. 2023-05-15]. Dostupné online. ISBN 978-94-015-0468-3. DOI 10.1007/978-94-015-0468-3_5. (anglicky) 
  7. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. února 2010 sp. zn. Pst 1/2009
  8. Shromáždění krajní pravice i anarchistů proběhly v Praze bez incidentů

Literatura editovat

  • Ottův slovník naučný nové doby, heslo Socialismus. Sv. 11, str. 48.
  • K. Žaloudek, Encyklopedie politiky. Praha: Libri 2004.

Související články editovat

Externí odkazy editovat