Zámek Brnky je stavba z období renesance a baroka se základy gotické tvrze s přilehlým parčíkem. Nachází se ve Středočeském kraji ve vesnici Brnky (část obce Zdiby) nad údolím Vltavy, severně od hranice Prahy-Čimic. Adresa je Na Návsi č. p. 1, Zdiby-Brnky. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.[1]

Zámek Brnky
Zámek Brnky v dezolátním stavu (podzim 2014)
Zámek Brnky v dezolátním stavu (podzim 2014)
Účel stavby

zámek

Základní informace
Sloh Gotické základy, renesance-baroko
Výstavba 1661-1662
Stavebník Jan Křtitel Birka z Birkenštejna
Současný majitel návrhářská škola
Poloha
Adresa Brnky, ČeskoČesko Česko
Ulice Na Návsi
Souřadnice
Další informace
Rejstříkové číslo památky 32219/2-2205 (PkMISSezObr)
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

StavbaEditovat

Dvoupatrový zámek vystavěný na zbytcích gotického zdiva z původní tvrze, je renesanční obdélníková stavba s dvorem. Hlavní průčelí je členěno lizénami a obdélníkovými okny. Vstupní portál je zdobený boltcovým ornamentem a profilovaným trojúhelníkovým štítem, podepřeným dvojicí volutových konzol. Zadní průčelí zámku, obrácené východním směrem do sadu, je zdobené sloupkovým portikem s balkónem.

Zámek je v současné době v havarijním stavu a okolní park je zanedbaný, zarostlý náletovými dřevinami. Z někdejších přilehlých hospodářských budov již žádná neexistuje.

Zámecká kapleEditovat

Na jižním nároží západního průčelí je bohatě profilovaný samostatný vchod do zámecké kaple, s oratoří v severní stěně ve výši patra. Klenba je pokrytá bohatou štukovou výzdobou, sbíhá do masivních pseudokorintských hlavic. Kaple byla zrušena roku 1892.

HistorieEditovat

Poprvé je písemně zmíněna ves Brnky, ve zdibském katastru v nepravém dokumentu kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě, již roku 1227. listinou z roku 1233 měly být Brnky pod ochranou samotného papeže, Řehoře IX. Ovšem podle záznamu v urbáři z roku 1406 zdejší obyvatelé odváděli plat benediktinskému klášteru v Břevnově.

Později, v době husitských nepokojů se obec dostala pod správu Starého Města, což bylo potvrzeno i císařem Zikmundem a jeho nástupci, a to až do roku 1547, kdy byl po nezdařeném protihabsburském povstání roku 1547 statek Brnky Staroměstským zkonfiskován a roku 1550 prodán Janovi staršímu Kalenickému z Kalenic. Ten si zde zřídil své sídlo, panství však předtím, roku 1538 koupil Martin z Nové Vsi na Moravě, jehož synové, Martin a Havel Moravcovi, odmítli po otci zděděný dvůr novému majiteli vydat. Ten však s početnou ozbrojenou skupinou opevněný objekt dobyl. Oba bratry Moravce pod hrozbou smrti stětím donutil ke slibu poddanství.

V letech 1591 až 1602 ještě probíhal soudní spor mezi Janovým synem Jáchymem Kalenickým a Martinem Moravcem (a po jeho smrti manželka Anna). Do sporu zasáhl císař Rudolf II., který Anně Moravcové roku 1602 přiznal náhradu ve výši asi desetiny původní ceny. Jáchym Kalenický poté roku 1591 statek Brnky prodal Kunrátu Majerovi z Poksdorfu a při té příležitosti se v deskách zemských poprvé výslovně uvádí místní tvrz.

V době třicetileté války byly Brnky vypleněny a roku 1641 s tvrzí, přilehlým vltavským břehem a příslušenstvím prodány novoměstskému lékaři Janu Křtiteli Birkovi z Birkenštejna s chotí Apolenou Víznerovou z Nevítkova. Ti zřejmě začali s přestavbou tvrze na zámek avšak již roku 1661 Brnky s příslušenstvím i všemi právy prodávají rektorovi Jezuitské koleje na Novém Městě pražském, Janovi z Vrbna a jeho nástupcům. Důvodem prodeje byly spory o užívání vltavského břehu s lichtenštejnskou správou statku v Roztokách. Jezuité zámek o rok později dostavěli do dnešní podoby.

Další šlechtičtí majitelé statku Brnky se často střídali, snad i pro trvající obtížný spor se správou roztockého statku, který se patrně podařilo urovnat až polnímu maršálovi, zbrojmistru Damiánovi Janu Sickingenovi kolem roku 1723. V letech 1764–1808 byla obec v držení rodu říšských hrabat Caretto-Millesimů. Poté je koupil zdibský hostinský František Vobořil, také majitel blízkých Klecan, který však Brnky po dvaceti letech prodal pražskému měšťanovi Janu Gallusovi.

V roce 1861, kdy ke statku patřil zámek, vinopalna, pivovar a jeden poplužní dvůr, je jako majitel uváděn Martin Brabec z Prahy.

ReferenceEditovat

  1. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2014-09-05]. Identifikátor záznamu 143777 : Zámek. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [1]. 

Externí odkazyEditovat