Behar (bosensky Květ) byl muslimský kulturní časopis, který vycházel Sarajevu mezi lety 1900 a 1911.

Časopis Behar z roku 1900

Historie editovat

Časopis založili liberálněji smýšlející muslimští intelektuálové, mezi nimi pedagogové Edhem Mulabdić, Safvet-beg Bašagić a Osman Nuri Hadžić. Materiální záštitu nad periodikem převzal tešanjský obchodník a mecenáš Adem-aga Mešić.

Na časopis po první světové válce navázal sarajevský list Novi behar (Nový květ, 19271945), který vydával muslimský spolek Narodna uzdanica (Lidová opora), a po delší odmlce záhřebský časopis Behar (Květ, od 1993), jenž zaštiťuje Kulturní spolek Bosňáků Chorvatska Obrození (Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske Preporod).

Šéfredaktoři editovat

Externí odkazy editovat