Bavorská dynastie

Bavorská dynastie byl rod, ze kterého pocházeli Langobardští králové, kteří byli potomci Garibalda I. Bavorského, Agilofinga a vévody bavorského. Vládu nad Langobardy získali díky Garibaldově dceři Theodelindě, která se vdala za langobardského krále Authariho v roce 588.

Bavorská dynastie byla větví Agilolfingů a dále se dělila na dvě větve: větev pocházející od Garibalda prostřednictvím jeho nejstaršího dítěte – dcery Theodelindy, a větev pocházející od Garibaldova nejstaršího syna Gundoalda. Z první větve, pouze Adaloald, Theodelindin syn, jehož měla s druhým manželem, kterého vybrala za krále, Agilulf, vládl, přičemž ještě její zeť Arioald (oženil se s její dcerou Gundebergou) rovněž vládl. Ačkoli od Gundoalda pocházelo šest (resp. sedm) králů v řadě, přerušené pouze uzurpátorem Grimualden, který se oženil s Gundoaldovou vnučkou:

  • Aripert I. (653–661), syn Gundoalda
  • Godepert (661–662), nejstarší syn Gundoalda, vládl společně s Bertharim
  • Berthari (661–662, 672–688), druhý nejstarší syn Gundoalda, vládl společně s Godepertem (661–662)
  • Cunincpert (688–700), syn Berthariho
  • Liutpert (700–701), syn Cunincperta
  • Raginpert (701), syn Godeperta
  • Aripert II. (701–712), syn Raginperta

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Bavarian dynasty na anglické Wikipedii.

LiteraturaEditovat

  • Oman, Charles. The Dark Ages, 476–918. London: Rivingtons, 1914.