Automatická zbraň

Automatická zbraň je palná zbraň, u níž se tlak plynů jednoho výstřelu využije nejen k udělení kinetické energie střele, ale i k přípravě dalšího výstřelu a případně i k jeho realizaci.[1] Jako samočinné se často označují zbraně, které mohou další výstřel okamžitě realizovat, takže umožňují střelbu dávkami. Jako poloautomatické nebo samonabíjecí se potom označují zbraně, které následující výstřel pouze připraví.

Těžký kulomet typu M2 Browning - automatická zbraň

Názvosloví editovat

V různých pramenech lze nalézt rozdílné definice pojmu automatická zbraň a některé z těchto definic si odporují.

Legislativa a ČSN editovat

Zákon o zbraních č. 119/2002 Sb. rozděluje automatické zbraně podle uvedené definice na samočinné a samonabíjecí (semi-auto) a pojem automatická zbraň nedefinuje. Hlouběji než zákon jde ČSN 39 5002-1, ve které se mezi automatické zbraně řadí obě tyto definované podskupiny, to znamená zbraně, které umožňují více výstřelů na jeden stisk spouště, i zbraně, které to neumožňují a u nichž automatika končí přípravou zbraně k dalšímu výstřelu. Tomu odpovídá i první uvedená definice vycházející z publikace pana Fencla[1].

Jiné zdroje editovat

Podle jiných zdrojů se ale za automatickou považuje jen ta zbraň, kde je střelba umožněna i dávkami.

Automatická zbraň je taková zbraň, u níž je tlakem plynů případně jiným konstrukčním řešením vyhozena vystřelená nábojnice, dopraven další náboj do nábojové komory a napnut bicí mechanismus. Spoušťový mechanismus umožňuje střelbu dávkami.[2]

Samočinná zbraň (auto) je palná zbraň, u níž se opětovné nabití a napnutí bicího mechanismu děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.[3]

Někdy se pro tento typ zbraní používá označení plně automatická zbraň (z anglického fully automatic weapon) nebo plně samočinná zbraň.

Přehled zbraní editovat

 
Automatická puška M14

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. a b Jiří Fencl: Systémy automatických zbraní - Nakladatelství Naše vojsko 2015 - ISBN 978-80-206-1531-2
  2. V. Dolínek, V. Francev, J. Šach - Fotografický atlas zbraní 1. a 2. světové války - Nakladatelství Aventinum, Praha 2001 - ISBN 80-7151-198-6
  3. Příloha zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu, část první - Druhy zbraní, odst. 12

Související články editovat

Externí odkazy editovat