Nanebevzetí Panny Marie

(přesměrováno z Assumpta)
P. P. Rubens: Nanebevzetí Panny Marie

Nanebevzetí Panny Marie (latinsky Assumptio) je podle učení katolické církve a pravoslavných církví událost v dějinách spásy, při níž byla Ježíšova matka Maria s tělem i duší vzata do nebeské slávy. Učení se opírá o apokryfní literaturu a katolickou tradici a rozšířilo se také díky vyprávění ve Zlaté legendě. Protestanté událost odmítají, protože nemá oporu v Novém zákoně.

Tím, že Panna Marie byla do nebe vzata, tedy vynesena, se nanebevzetí podstatně liší od nanebevstoupení, které označuje samostatné vystoupení, vznesení se Ježíše Krista.

Ve výtvarném umění je námět, typ madony označovaný jako assumpta, oblíbený od 13. století. Od renesance bývá zobrazena andělskými sbory nesená Marie v modlitbě či (v protireformačním období) se zdviženými pažemi a exaltovaným pohledem vzhůru. Někdy se zobrazuje orámovaná anděly tvořenou mandorlou. Spodní část výjevu zachycuje apoštoly u Mariina hrobu, buď vzhlíží nebo pláčou. Vyskytuje se také nevěřící Tomáš, chytající Mariin pás. Někdy je v horní části znázorněn Bůh Otec přijímající Marii do nebe.

Mariině nanebevzetí je zasvěcena celá řada kostelů. Samotné nanebevzetí bylo katolickou církví prohlášeno za dogma až v roce 1950. Šlo tedy o církevní stvrzení tradice s mnohem hlubšími kořeny, což odpovídá katolickým zvyklostem.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat