Artemis Efeská

(přesměrováno z Artemis z Efesu)
O původní řecké bohyni pojednává článek Artemis.
O tradiční římské bohyni pojednává článek Diana (mytologie).

Artemis Efeská (někdy také označována latinizovaně jako Diana Efeská) je helénská univerzální bohyně, resp. specifická podoba řecké bohyně Artemis (Diany), byla zejména uctívaná v maloasijském městě Efes, kde měla centrum svého kultu, ale jak nasvědčuje výskyt jejího zpodobnění, své příznivce si našla i na mnoha jiných místech starověkého světa. Jako patronce města Efes jí zde byl vybudován velkolepý chrám zvaný Artemision, který je dnes považován za jeden ze sedmi divů starověkého světa.

Artemis (Diana) Efeská
Socha Artemis nalezená v Efesu
Socha Artemis nalezená v Efesu
Symboly jelen, včela, medvědice, koruna v podobě opevnění, svatozář, množství ženských prs
Sídlo Olymp
Rodiče Zeus a Létó
Sourozenci Apollón
Římský ekvivalent Diana

Artemidin kult v EfesuEditovat

 
Pozůstatky Artemidina chrámu
 
Mince císaře Gordiana s efeským chrámem a sochou Artemis

Efeská Artemis je pozdější helénskou formou řecké bohyně lovu a Měsíce. Kult pod vlivem antické filosofie, zvláště období pozdní antiky, které se vyznačovalo hledáním univerzálního božstva, ale i kvůli silným orientálním vlivům, jako byly šířící se helénizované kulty mateřských bohyň frýžské Kybelé a egyptské Isis. Efeská Artemis v náboženských představách přesáhla svou původní roli mladé panenské lovkyně a ochránkyně zvířat, kterou tradičně zastávala v hierarchii olympských božstev, a stala se samostatným univerzálním božstvem, jako Bohyně Matka a živitelka tvorstva. To potvrzuje i na antické poměry neobvyklá podoba efeské Artemis. Uvnitř efeského chrámu se nacházela její socha v podobě královny s gestem vřele natažených ruk, hlásící velký ikonografický skok od dívky s lukem k univerzální bohyni matce a tím i posunu od tradičního řeckého polyteismu blíže k monoteismu. Pro efeskou Artemis jako bohyni přírody jsou typickým symbolem ženská ňadra, jimiž živí veškerý život. Podle rozšířené pověsti měla tato socha spadnout z nebe jako dar a požehnání lidem a Efesané jí měli postavit chrám. V této podobě mohla Artemis i v rámci Římské říše konkurovat a lépe doplňovat jiné orientální kulty mateřských bohyň, jako již výše zmíněná Kybelé či helénizovaná Isis, obě se těšily v Římské říši mimořádné úctě a jejich kulty přesáhly oblast jejich původu. Také efeský kult byl velmi vlivný, jak naznačuje spousta dochovaných reprodukcí soch efeské Artemis, i zmínka v Bibli v 19. kapitole knihy Skutky apoštolů (kdy apoštol Pavel musel údajně čelit nepokojům místních obyvatel). Chrám byl významným poutním místem a město z toho mělo značný užitek.

Artemidin chrám v EfesuEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Artemidin chrám v Efesu.

GalerieEditovat

Související článkyEditovat