Arma Christi

Arma Christi (česky Zbraně Kristovy) nebo Nástroje Kristova Umučení, přesněji Nástroje Kristova utrpení, jsou posvátné křesťanské předměty, které se bezprostředně vztahují k pašijím Ježíše Krista, jeho utrpení, mučení a smrti ukřižování. Jsou hojně používány v křesťanském umění.

Nástroje Kristova umučení. Zleva doprava: Dismasův kříž, žebřík, houba na kopí (stvolu), kladivo, andělé, Kříž Kristův, kohout, hvězda, kleště, žebřík, kopí, kříž lotra po levici (vyobrazení z kostela Saint-Pierre de Collonges-la-rouge).
Nástroje Kristova umučení (další). Zleva doprava: kalich, louč, lucerna, meč, flagellum (důtka), sloup bičování, Veroničina rouška, 30 stříbrných, kostky, žezlo z rákosu, ruka, která Krista zpolíčkovala, louč, karafa ze žlučí a octem (vyobrazení z kostela Saint-Pierre de Collonges-la-rouge).

Jejich vyobrazení, poprvé se vyskytující v 9. století (tzv. Utrechtský žaltář z r. 830), pochází z kanonických nebo apokryfních evangelií. Jedná se nejčastěji asi o třicet různých předmětů, jejichž pořadí či kombinace nejsou přesně vymezeny. Arma Christi se vyskytují i v heraldice jako heraldická znamení.

Přehled nástrojů Kristova umučeníEditovat

Zatčení a soud:

 • pochodně, které používali vojáci při cestě do Getsemanské zahrady
 • meč – jímž Petr uťal ucho veleknězovu služebníkovi v Getsemanské zahradě[1], nebo také meč římských vojáků zatýkajících Krista
 • ucho uťaté mečem veleknězovu služebníkovi
 • kohout – zakokrhal, když Petr zapřel Krista[2]
 • džbán, jenž použil Pilát, aby si umyl ruce, když Krista odsoudil na smrt[3]
 • třicet stříbrných mincí, které dostal Jidáš za to, že Krista zradil[4]
 • kalich použitý Kristem při poslední večeři (svatý grál)
 • svítilny které vojáci drželi při zatýkání Krista
 • Pilátova tvář
 • Kaifášova tvář
 • řetězy nebo provazy jimiž byl Kristus spoután

Mučení a cesta na Golgotu

 • bič (důtky, flagellum) použitý pro bičování Krista u sloupu, při korunování trním nebo při cestě na Golgotu
 • sloup – k němuž byl Kristus přivázán při bičování
 • roucho – královské purpurové roucho, navlečené Kristovi na posměch, když byl lidu ukázán[5]
 • třtina, kterou Krista bili po hlavě[6]
 • trnová koruna nasazená na posměch při bičování[5]
 • kámen házený na Krista během cesty na Golgotu
 • tvář vojáka plivajícího na Krista
 • ruka která Krista udeřila do tváře
 • Veroničina rouška – na níž zůstal otisk - obraz Kristovy zmučené tváře i s korunou

Ukřižování

 • hřeby – čtyři nebo tři
 • kopí – kopí, jímž byl Kristovi proboden bok, aby se zjistilo, zda je mrtvý[7]
 • kostky, symbol losování o Kristův oděv[8]
 • roucho – „suknice nesešívaná“, o niž vojáci metali los
 • kříž – na kterém Kristus skonal, nebo také tři kříže (Kristův, Dismasův = lotra po pravici, kříž lotra po levici
 • nápis na kříži – nápisová tabulka s INRI[9]
 • tyč s houbou – houba namočená do octa byla Kristovi podána na tyči k ústům, když visel na kříži[10]
 • kleště jimiž byly vytaženy hřeby při snímání Kristova těla z kříže
 • kladivo, kterým zatloukali hřeby
 • slunce a měsíc, které se se objeviuly na obloze současně a zatměly při Kristově smrti
 • žebřík – s jehož pomocí bylo Kristovo tělo sňato z kříže
 • nádoby na masti, jimiž ženy pomazaly Kristovo tělo
 • Turínské plátno – do něj bylo Kristovo tělo zabaleno
 • lebka u paty kříže – narážka na starokřesťanskou legendu, podle níž byl Kristův kříž postaven nad hrobem Adamovým, a Kristova krev kapající na Adamovu lebku odčinila první hřích lidstva

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Mt 26, 51 (Kral, ČEP)
 2. Mt 26, 75 (Kral, ČEP)
 3. Mt 27, 24 (Kral, ČEP)
 4. Mt 26, 15 (Kral, ČEP)
 5. a b Mk 15, 17 (Kral, ČEP)
 6. Mk 15, 19 (Kral, ČEP)
 7. Jan 19, 34 (Kral, ČEP)
 8. Mk 15, 24 (Kral, ČEP)
 9. Jan 19, 19 (Kral, ČEP)
 10. Jan 19, 29 (Kral, ČEP)

LiteraturaEditovat

 • Schiller, Gertrud, Ikonographie der christlichen Kunst, II. Die Passion Jesu Christi, Gütersloh 1968 (ex. i anglická verze).
 • Ruggeri Fausto, Il Santo Chiodo venerato nel Duomo di Milano, NED (Nuove Edizioni Duomo), Milano, 2005, ISBN 88-7023-292-1
 • Maspero Valeriana, La corona ferrea. La storia del più antico e celebre simbolo del potere in Europa, Vittone Editore, Monza, 2003.
 • Hesemann Michael, Testimoni del Golgota, Edizioni San Paolo, 2003.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat