Aritmetická míra, též čítací míra nebo počítací míra, je mírou používanou hlavně v diskrétních systémech. Neformálně je to funkce, která množině přiřazuje počet jejích prvků.

Definice editovat

Mějme měřitelný prostor  , kde   je libovolná množina a   značí potenční množinu (  je speciální případ σ-algebry na  ). Na takovém prostoru definujeme aritmetickou míru pro   takto:

 

Vztah sumy a integrálu editovat

Aritmetická míra umožňuje zavést sumu jako speciální případ integrálu (Lebesgueova). Jelikož je každá podmnožina   měřitelná, tak pro každou funkci (resp. posloupnost)   platí:

  Je-li integrál definován.

Tento vztah je užitečný například při zavádění Lp prostoru na množině posloupností.