Antiparalelní zapojení

zapojení součástek

Antiparalelní zapojení je v elektrotechnice způsob zapojení součástek, u kterých záleží na polaritě (například luminiscenční diody). Zapojení je podobné klasickému paralelnímu zapojení. Rozdíl je v tom, že některé součástky (zpravidla polovina, při dodržení sudého počtu) jsou přepólovány – zapojeny obráceně.

PříkladyEditovat

 
Zapojení LED diody a antiparalelní usměrňovací diody při AC napájení

DiodyEditovat

Využití antiparalelního zapojení v praxi může být například pro napájení LED střídavým proudem. LED diody dokáží zadržet pouze malé napětí v závěrném směru, nedokáží tedy usměrňovat a je nutné pro zápornou půlvlnu napájecího napětí vytvořit vodivou cestu, tedy použít usměrňovací diodu s opačnou polaritou. LED v závěrném režimu nesvítí, tudíž při napájení střídavým proudem svítí jen přibližně po 50% času a projevuje se silný stroboskopický efekt – mnohem silnější než např. u zářivek. Při antiparalelním zapojení dvou LED diod se dvojice v závislosti na průběhu proudu střídají a při běžné frekvenci 50 Hz zdánlivě svítí trvale všechny LED. Stroboskopický efekt je silně potlačen (i když ne zcela odstraněn) a je i lépe využit napájecí zdroj. Antiparalelní zapojení LED je často využíváno v modelové železnici a v modelářství obecně.[1]

 
Triak a jeho ekvivalentní obvod ze dvou tyristorů

TyristoryEditovat

Pokud při tyristorové regulaci výkonu požadujeme řízení proudu v obou směrech, je nutné spojit dva tyristory antiparalelně. Pro menší výkony (pro napětí typická v rozvodné síti a proudy v řádu jednotek ampér) byly vyvinuty vícevrstvé prvky, tzv. triaky, fungující jako dva antiparalelně zapojené tyristory se společnou řídící elektrodou. Ty jsou vzhledem ke své složitější vnitřní struktuře a z toho plynoucí vyšší náchylnosti k průrazu používány zejména pro regulaci spotřebičů menšího výkonu, jako např.: domácí osvětlení, vrtačky, vysavače, zatímco spojení dvou diskrétních tyristorů se používá pro řízení výkonů až do řádu megawattů.[2]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Zapojení LED v modelové železnici - příklad antiparalelního zapojení je na obr. 3 a 5. lokopin.wz.cz [online]. [cit. 2017-11-19]. Dostupné online. 
  2. TICHÝ, Milan. Elektronika (online skripta) [online]. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy [cit. 2022-08-07]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat