Modelářství

hobby

Pojmem modelářství se označuje výroba konkrétních trojrozměrných modelů – existujících nebo plánovaných objektů, staveb, strojů a podobně. Důležitou roli v modelářství hraje měřítko, neboli poměr mezi velikostí předlohy a modelu.

Papírový model chrámu
Model automobilu Land Rover Discovery 3 v měřítku 1:10

Modelářství může být jak koníčkem, tak i náplní profesní činnosti, například při výrobě forem pro výrobu, nebo při návrzích strojů, výrobních linek, ale i konkrétních výrobků, Zde je modelařina součástí designérské práce. Modelů se využívá i v architektuře, ve filmu, vědeckých výzkumech ale i v dalších oblastech lidské činnosti.

Modelářský sport zastřešuje v České republice Svaz modelářů ČR (SM ČR)[1], ve světě několik mezinárodních federací podle jednotlivých disciplín (CIAM FAI, NAVIGA, IMBRA, MOROP, ISRA, ESROC).

Svaz modelářů České republiky rozděluje modelářství do těchto klubů:


Dále můžeme rozdělovat modelářství podle zobrazovaného objektu:

V kombinaci těchto dvou rozdělení pak mluvíme o RC autech, plastikových letadlech, papírových hradech a podobně.

Reference editovat

  1. Svazmodelaru.cz [cit. 2021-10-04]. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat