Alojz Habovštiak

slovenský archeolog

Alojz Habovštiak (9. května 1932 Krivá, Československo - 11. června 2000 Bratislava, Slovensko) byl slovenský archeolog, významný badatel výzkumů středověkých vesnic. V letech 1977-1989 byl ředitelem SNM.

PhDr. Alojz Habovštiak DrSc.
Narození 9. května 1932
Krivá, Československo
Úmrtí 11. června 2000 (ve věku 68 let)
Bratislava, Slovensko
Znám jako archeolog
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

DíloEditovat

 • 1959 K otázke stredovekej tzv. kolkovanej keramiky na Slovensku, in: Slov. Arch. 7-2.
 • 1959 Zaniknutá stredoveká osada v chotári obce Bohatá, in: Archeologické rozhledy 11.
 • 1961 Príspevok stredovekej archeológie k štúdiu románskych tehlových stavieb na Slovensku, in: Sbor. Českoslov. spol. arch. při ČSAV 1.
 • 1961 Príspevok k poznaniu našej nížinnej dediny v XI.-XIII. storočí, in: Slov. Arch. 9.
 • 1962 Včasnostredoveké sídliská na juhozápadnom Slovensku I-III. kandidátská dizertace.
 • 1962 Mladohradištná chata v Siladiciach, in: Arch. Roz. 16.
 • 1963 Zaniknutá stredoveká dedina Bratka pri Leviciach, in: Slov. Arch. 11-2.
 • 1963 J. Herrmann (recenze), in: Slov. Arch. 11-1.
 • 1964 Výskum v Milanovciach, in: Arch. Roz. 16.
 • 1965 Poľnohospodárstvo na Slovensku v 9.-11. stor., in: O počiatkoch slov. dejín.
 • 1966 K otázke datovania hradiska v Bíni, in: Slov. Arch 14-2.
 • 1966 Frühmittelalterliche Wallanlage und romanische Bauten in Bíňa. Nitra.
 • 1966 Untergegangene Kirche und Friedhof in Sokolníky (Gemeinde Podhorany). Nitra.
 • 1966 Kirche mit Fresken in Kostoľany pod Tríbečom. Nitra.
 • 1966 Románsky kostol v Podhoranoch-Sokolníkoch, in: VČ 15.
 • 1968 Archeologický výskum v Kostoľanoch pod Tríbečom, in: Mon. tut. 2.
 • 1969 Stredoveké dediny vo svetle doterajšieho historicko-archeologického výskumu na Slovensku, in: Agrikultúra 8.
 • 1969 Po stopách zaniknutých sídlisk na Orave, in: VČ 18.
 • 1971 Archeologický výskum stredovekého obdobia na Slovensku, in: Slov. Arch. 19-2.
 • 1971 Hmotná kultúra stredovekých dedín vo svetle doterajšieho archeologického výskumu na Slovensku, in: Agrikultúra 10.
 • 1971 Objavy románskeho muriva kostolov v Nitrianskych Hrnčiarovciach a Dolných Obdokovciach, in: VČ 20.
 • 1971 Stredoveké nálezy a pozostatky kamenného vodovodu pri bývalom zoborskom kláštore v Nitre, in: Zbor. SNM História 11.
 • 1972 Stredoveké hrádky na Slovensku, in: VČ 21.
 • 1972 Bronzová gravírovaná misa z Bohatej, okres Komárno, in: Zbor. SNM História 12.
 • 1973 Historicko-archeologický výskum stredovekých zaniknutých dedín na Slovensku, in: Sbor. prací…
 • 1973 Stredoveké zaninuté sídliská ako predmet historicko-archeologického výskumu, in: Slov. Arch. 21.
 • 1973 Archeologický výskum v Hronskom Beňadiku. in: VČ 22.
 • 1974 Nález pozostatkov zaniknutých polí v katastri obce Tehla, okr. Levice, in: Agrikultúra 12.
 • 1974 Nálezy stredovekých hlinených kotlíkov na Slovensku, in: Zbor. SNM História 14.
 • 1974 Mittelalterliche Archäologie in der Slowakei, in: Stud. Hist. Slov. 7.
 • 1974 Zaniknuté stredoveké stavby v Mankovciach, in: VČ 23.
 • 1974 Starý Tekov v praveku a stredoveku, in: VČ 23.
 • 1975 Stredoveké agrárne sídliská 10.-13. stor. na Slovensku, in: Arch. Roz. 27.
 • 1975 Zaniknuté stredoveké dediny na území bývalej Tekovskej župy. rukopis. Nitra.
 • 1975 Hradisko z 9.-10. stor. v Tlmačoch, in: Slov. Arch. 23.
 • 1976 Historickoarcheologický výskum stredovekých zaniknutých dedín na Slovensku, in: Zbor. SNM História 16.
 • 1976 4. celoštátny seminár o výskume stredovekých osád v ČSSR, in: Zbor. SNM História 16.
 • 1977 Príspevok k poznaniu niektorých zaniknutých dedín v bývalej Tekovskej župe, in: Zbor. SNM História 17.
 • 1977 PhDr. Belo Polla, CSc. – šesťdesiatročný, in: Zbor. SNM História 17.
 • 1977 PhDr. Belo Polla, CSc., šesťdesiatročný, in: Slov. Arch. 25-1.
 • 1979 Poveľkomoravské hradisko na Beňadickej skale, in: Zbor. SNM História 19.
 • 1981 Slovenské múzeá v jubilejnom roku, in: Zbor. SNM História 21.
 • 1982 Stopami dějin. Príspěvek archeologie k poznání historického vývoje Slovenska v období od 9.-14. století, in: Věda a život 27.
 • 1983 Deserted Medieval Villages in Slovakia: Some Recent Archaeological Research. London.
 • 1985 Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava.
 • 1986 Zur Frage der Frequenz und Ursachen der mittelalterlichen Dorfabgänge in der Slowakei, in: Slov. Arch. 34-2.
 • 1988 Za prom. hist. Milanom Rybeckým (6. júl 1925 – 24. máj 1987), in: Zbor. SNM História 28.
 • 1988 Archäologische Siedlungsforschung in der Slowakei, in: Genetische Siedlungsforschung…
 • 1989 Jubileum PhDr. Márie Zacskovej, in: Zbor. SNM História 29.
 • 1989 Za Milošom Jurkovičom, in: Zbor. SNM História 29.
 • 1989 Régészeti adatok a középkori népi építészet tanulmányozásához Szlovákiából, in: Népi építészet…
 • 1994 Der Beitrag der Archäologie zur Wüstungsforschung in der Slowakei, in: Siedlungsforschung-Archäologie-Geschichte-Geographie 12.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Alojz Habovštiak na slovenské Wikipedii.