Agrochemie je věda založená na studiu jak chemie a biochemie s ohledem na zemědělství a zemědělské výrobky, ochranu rostlin, veterinářství, výživu rostlin (i dřevin) a živočichů, jakož i chemismus půdy a přírodní prostředí. Tyto studie zdůrazňují vztah mezi rostlinami, zvířaty, houbami, a bakteriemi a jejich prostředím.

Agrochemie se často zaměřuje na zachování nebo zvýšení úrodnosti půdy, zachování nebo zlepšení zemědělských výnosů ve všech zemědělských oborech a zlepšení kvality úrody.

Výživa rostlin editovat

Výživa rostlin je nauka zabývající se výživou rostlin, jak v polních podmínkách, tak i v podmínkách vytvořených člověkem. Studuje formy živin přijímané rostlinami z půdy, jejich přeměny v půdě a optimální hnojení rostlin kombinací minerálních a statkových hnojiv. Příbuznými vědami jsou anorganická chemie, biochemie, fyziologie rostlin a pedologie.

Externí odkazy editovat