Administrativní dělení Abcházie

Abcházie je dělená na 7 okresů. Okresy jsou stejné jako byly za SSSR, s jedinou výjimkou v okresu Tkvarčeli, který byl vytvořen v roce 1995 z částí okresů Gali a Očamčyra. Podle Gruzie, která považuje Abcházii za svou součást, ale nemá nad ní žádnou kontrolu, jsou okresy stejné jako za sovětské éry, tedy jich je šest.

Mapa okresů Abcházie

Okresy se dále dělí na menší správní jednotky, obce. V Abcházii se celkově nachází 105 těchto obecních center.

Představitelé jednotlivých okresů jsou voleni v komunálních volbách a do funkcí je jmenuje prezident republiky Abcházie. Každý okres i každá obec mají svá zastupitelstva.

Okrsky v Abcházii

Seznam okresů

editovat
Okres Správní města, Města Obecní centra Abchazské obyvatelstvo v % (2011)
Okres Gagra Gagra, Picunda Alachadzi, Amzara, Bagrypsta, Bzyb, Candrypš, Gjačrypš, Chašpsy, Chyšcharypš, Ldzaa, Machadyr, Mkjalrypš, Psachara 38,5 %
Okres Gudauta Gudauta, Nový Atos Aacy, Abgarchuk, Ačandara, Amžikuchua, Anchua, Arsaul, Barmiš, Blabyrchua, Duripš, Džirchua, Chuap, Chupsta, Kaldachura, Kulanyrchva, Lychny, Mcara, Mgudzyrchua, Mysra, Otchara, Psyrdzcha, Zvandripš 81,9 %
Okres Suchumi Suchumi Akapa, Baslata, Dzyguta, Ešera, Guma, Gumista, Horní Ešera, Jaštchua, Pschu 61,5 %
Okres Gulrypš Gulrypš Agudzera, Ažara, Babyšira, Bagmaran, Cabal, Dranda, Kacikyt, Mačara, Marchjaul, Pšap 33,6 %
Okres Očamčyra Očamčyra Ačguara, Adzjubža, Akuaskia, Aradu, Arakič, Arasadzych, Arménská Atara, Atara, Baslachu, Člou, Gudava, Guada, Gup, Džal, Džgerda, Ilori, Kyndyg, Kočara, Kutol, Labra, Markula, Mokva, Ochurej, Otap, Pakuaš, Reka, Tamyš, Tchina, Šašalat 77,7 %
Okres Tkvarčeli Tkvarčeli Agubedia, Bedja, Carča, Čchuartal, Gumryš, Machur, Okum, První Bedja, První Gal, Rečchu, Tkuarčal 32 %
Okres Gali Gali Alakumchara, Čuburchindži, Dichazurga, Dolní Bargebi, Druhá Otobaja, Gagida, Ganachleba, Horní Bargebi, Machumdžia, Nabakevi, Papynrchua, Pičori, Primorsk, První Otobaja, Rjap, Sida, Šašikvara, Tagiloni 0,7 %

Historické oblasti

editovat

Abcházie se tradičně dělí do sedmi regionů. Věřilo se, že tyto regiony, zanesené i v Abchazské ústavě z roku 1994, jsou symbolizovány sedmi hvězdami na Abchazské vlajce, avšak toto tvrzení se ukázalo být nepravdivé..

Reference

editovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Subdivisions of Abkhazia na anglické Wikipedii a Административно-территориальное деление Республики Абхазия na ruské Wikipedii.