Absurdní drama (z lat. absurdus nesmyslný, sluchu nepříjemný) je směr avantgardního divadla, projevující se zejména od 50. let 20. století.

Charakteristické znaky editovat

Absurdní drama zobrazuje skutečnost jako nesmyslnou. Vyjadřuje pocity bezmoci osamoceného člověka a ztrátu schopnosti dorozumění s ostatními lidmi. Ukazuje člověka, jenž je ohrožen mechanismy moderní civilizace, kterou sám stvořil.

Charakteristické je odstranění souvislého děje, opomíjení charakteristiky postav, deformace a devalvace jazyka, který ztrácí svou dorozumívací funkci. Dialog sice umožňuje komunikaci, ale prázdnota frází a plané tlachání znemožňují dorozumění.

Hry jsou laděny tragicky nebo tragikomicky. Časté jsou groteskní prvky a černý humor.

Významní představitelé editovat

Předchůdci absurdního dramatu editovat

Představitelé absurdního dramatu 20. století editovat

Literatura editovat

  • Silvie Punčochářová: Absurdní drama v Polsku, bakalářská diplomová práce, Brno 2006 on-line zde