ATC kód C08

hlavní terapeutická skupina anatomické skupiny C. Kardiovaskulární systém

ATC kód C08 Blokátory kalciového kanálu je hlavní terapeutická skupina anatomické skupiny C. Kardiovaskulární systém.

ATC klasifikace léčiv
C. Kardiovaskulární systém
C01 – Kardiaka
C02 – Antihypertenziva
C03 – Diuretika
C04 – Periferní vasodilatancia
C05 – Vasoprotektiva
C07 – Beta blokátory
C08 – Blokátory kalciového kanálu
C09 – Látky ovlivňující renin-angiotenzinový systém
C10 – Prostředky snižující hladinu lipidů v séru

C08C Selektivní blokátory kalciových kanálů s převážně vaskulárním účinkem editovat

C08CA Dihypropyridinové deriváty editovat

C08CA01 Amlodipin
C08CA02 Felodipin
C08CA03 Isradipin
C08CA05 Nifedipin
C08CA06 Nimodipin
C08CA08 Nitrendipin
C08CA09 Lacidipin
C08CA10 Nilvadipin
C08CA12 Barnidipin

C08D Selektivní blokátory kalciových kanálů s přímým kardiálním účinkem editovat

C08DA Fenylalkylaminové deriváty editovat

C08DA01 Verapamil

C08DB Benzothiazepinové deriváty editovat

C08DB01 Diltiazem

Poznámka editovat

Externí odkazy editovat