ATC kód C10 Prostředky snižující hladinu lipidů v séru je hlavní terapeutická skupina anatomické skupiny C. Kardiovaskulární systém.

ATC klasifikace léčiv
C. Kardiovaskulární systém
C01 – Kardiaka
C02 – Antihypertenziva
C03 – Diuretika
C04 – Periferní vasodilatancia
C05 – Vasoprotektiva
C07 – Beta blokátory
C08 – Blokátory kalciového kanálu
C09 – Látky ovlivňující renin-angiotenzinový systém
C10 – Prostředky snižující hladinu lipidů v séru

C10A Léčiva ovlivňující hladinu lipidů, samotná Editovat

C10AA Inhibitory HMG CoA reduktázy Editovat

C10AA01 Simvastatin
C10AA02 Lovastatin
C10AA03 Pravastatin
C10AA04 Fluvastatin
C10AA05 Atorvastatin
C10AA07 Rosuvastatin

C10AB Fibráty Editovat

C10AB02 Bezafibrát
C10AB05 Fenofibrát
C10AB08 Ciprofibrát

C10AC Adsorbenty žlučových kyselin Editovat

C10AC01 Cholestyramin

C10AX Jiná léčiva ovlivňující hladinu lipidů Editovat

C10AX06 omega-3-triglyceridy
C10AX09 Ezetimib

C10B Léčiva ovlivňující hladinu lipidů, kombinace Editovat

C10BA Inhibitory HMG CoA reduktázy v kombinaci s jinými léčivy ovliv. hladinu lipidů Editovat

C10BA02 Simvastatin a ezetimib

C10BX Inhibitory HMG CoA reduktázy, jiné kombinace Editovat

C10BX03 Atorvastatin, kombinace

Poznámka Editovat

Externí odkazy Editovat