ATC kód C01 Kardiaka je hlavní terapeutická skupina anatomické skupiny C. Kardiovaskulární systém.

ATC klasifikace léčiv
C. Kardiovaskulární systém
C01 – Kardiaka
C02 – Antihypertenziva
C03 – Diuretika
C04 – Periferní vasodilatancia
C05 – Vasoprotektiva
C07 – Beta blokátory
C08 – Blokátory kalciového kanálu
C09 – Látky ovlivňující renin-angiotenzinový systém
C10 – Prostředky snižující hladinu lipidů v séru

C01A Srdeční glykosidy

editovat

C01AA Digitalisové glykosidy

editovat
C01AA05 Digoxin

C01B Antiarytmika, třída I a III

editovat

C01BA Antiarytmika, třída Ia

editovat
C01BA Antiarytmika, třída Ia
C01BA08 Prajmalin

C01BB Antiarytmika, třída Ib

editovat
C01BB01 Lidokain
C01BB02 Mexiletin

C01BC Antiarytmika, třída Ic

editovat
C01BC03 Propafenon

C01BD Antiarytmika, třída III

editovat
C01BD01 Amiodaron

C01C Kardiotonika, kromě srdečních glykosidů

editovat

C01CA Adrenergní a dopaminergní látky

editovat
C01CA02 Isoprenalin
C01CA03 Norepinefrin
C01CA04 Dopamin
C01CA07 Dobutamin
C01CA17 Midodrin
C01CA24 Epinefrin

C01CE Inhibitory fosfodiesterázy

editovat
C01CE02 Milrinon

C01CX Jiná kardiotonika

editovat
C01CX08 Levosimendan

C01D Vazodilatancia používaná u onemocnění srdce

editovat

C01DA Organické nitráty

editovat
C01DA02 Glycerol trinitrát
C01DA05 Pentaerythrittetranitrát
C01DA08 Isosorbid dinitrát
C01DA14 Isosorbid mononitrát

C01DX Jiná vazodilatancia používaná u onemocnění srdce

editovat
C01DX12 Molsidomin

C01E Jiná kardiaka

editovat

C01EA Prostaglandiny

editovat
C01EA01 Alprostadil

C01EB Jiná kardiaka

editovat
C01EB05 Kreatinolfosfát
C01EB10 Adenosin
C01EB15 Trimetazidin
C01EB17 Ivabradin

Poznámka

editovat

Externí odkazy

editovat