ATC kód C01

ATC kód C01 Kardiaka je hlavní terapeutická skupina anatomické skupiny C. Kardiovaskulární systém.

ATC klasifikace léčiv
C. Kardiovaskulární systém
C01 – Kardiaka
C02 – Antihypertenziva
C03 – Diuretika
C04 – Periferní vasodilatancia
C05 – Vasoprotektiva
C07 – Beta blokátory
C08 – Blokátory kalciového kanálu
C09 – Látky ovlivňující renin-angiotenzinový systém
C10 – Prostředky snižující hladinu lipidů v séru

C01A Srdeční glykosidyEditovat

C01AA Digitalisové glykosidyEditovat

C01AA05 Digoxin

C01B Antiarytmika, třída I a IIIEditovat

C01BA Antiarytmika, třída IaEditovat

C01BA Antiarytmika, třída Ia
C01BA08 Prajmalin

C01BB Antiarytmika, třída IbEditovat

C01BB01 Lidokain
C01BB02 Mexiletin

C01BC Antiarytmika, třída IcEditovat

C01BC03 Propafenon

C01BD Antiarytmika, třída IIIEditovat

C01BD01 Amiodaron

C01C Kardiotonika, kromě srdečních glykosidůEditovat

C01CA Adrenergní a dopaminergní látkyEditovat

C01CA02 Isoprenalin
C01CA03 Norepinefrin
C01CA04 Dopamin
C01CA07 Dobutamin
C01CA17 Midodrin
C01CA24 Epinefrin

C01CE Inhibitory fosfodiesterázyEditovat

C01CE02 Milrinon

C01CX Jiná kardiotonikaEditovat

C01CX08 Levosimendan

C01D Vazodilatancia používaná u onemocnění srdceEditovat

C01DA Organické nitrátyEditovat

C01DA02 Glycerol trinitrát
C01DA05 Pentaerythrittetranitrát
C01DA08 Isosorbid dinitrát
C01DA14 Isosorbid mononitrát

C01DX Jiná vazodilatancia používaná u onemocnění srdceEditovat

C01DX12 Molsidomin

C01E Jiná kardiakaEditovat

C01EA ProstaglandinyEditovat

C01EA01 Alprostadil

C01EB Jiná kardiakaEditovat

C01EB05 Kreatinolfosfát
C01EB10 Adenosin
C01EB15 Trimetazidin
C01EB17 Ivabradin

PoznámkaEditovat

Externí odkazyEditovat