ATC kód C03 Diuretika je hlavní terapeutická skupina anatomické skupiny C. Kardiovaskulární systém.

ATC klasifikace léčiv
C. Kardiovaskulární systém
C01 – Kardiaka
C02 – Antihypertenziva
C03 – Diuretika
C04 – Periferní vasodilatancia
C05 – Vasoprotektiva
C07 – Beta blokátory
C08 – Blokátory kalciového kanálu
C09 – Látky ovlivňující renin-angiotenzinový systém
C10 – Prostředky snižující hladinu lipidů v séru

C03A Diuretika s nižším účinkem, thiazidy editovat

C03AA Thiazidy samotné editovat

C03AA03 Hydrochlorothiazid

C03B Jiná diuretika s nižším účinkem, kromě thiazidů editovat

C03BA Sulfonamidy, samotné editovat

C03BA Sulfonamidy, prosté
C03BA04 Chlortalidon
C03BA11 Indapamid

C03C Diuretika s vysokým účinkem editovat

C03CA Sulfonamidy, samotné editovat

C03CA01 Furosemid

C03D Kalium šetřící diuretika editovat

C03DA Antagonisté aldosteronu editovat

C03DA01 Spironolakton
C03DA02 Kanrenoát draselný
C03DA04 Eplerenon

C03DB Jiná kalium šetřící diuretika editovat

C03DB01 Amilorid

C03E Diuretika a kalium šetřící diuretika v kombinaci editovat

C03EA Diuretika s nižším účinkem a kalium šetřící diuretika editovat

C03EA01 Hydrochlorothiazid a kalium šetřící látky
C03EA06 Chlorthalidon a kalium šetřící látky

Poznámka editovat

Externí odkazy editovat