ATC kód C02 Antihypertenziva je hlavní terapeutická skupina anatomické skupiny C. Kardiovaskulární systém.

ATC klasifikace léčiv
C. Kardiovaskulární systém
C01 – Kardiaka
C02 – Antihypertenziva
C03 – Diuretika
C04 – Periferní vasodilatancia
C05 – Vasoprotektiva
C07 – Beta blokátory
C08 – Blokátory kalciového kanálu
C09 – Látky ovlivňující renin-angiotenzinový systém
C10 – Prostředky snižující hladinu lipidů v séru

C02A Antiadrenergní látky, centrálně působící editovat

C02AB Methyldopa editovat

C02AB01 Methyldopa

C02AC Agonisté imidazolinových receptorů editovat

C02AC05 Moxonidin
C02AC06 Rilmenidin

C02C Antiadrenergní látky, periferně působící editovat

C02CA Blokátory alfa-adrenergních receptorů editovat

C02CA01 Prazosin
C02CA04 Doxazosin
C02CA06 Urapidil

C02D Látky působící na hladké svalstvo arteriol editovat

C02DD Deriváty nitroferikyanidu editovat

C02DD01 Nitroprusid

C02K Jiná antihypertenziva editovat

C02KX Jiná antihypertenziva editovat

C02KX01 Bosentan

C02L Antihypertenziva a diuretika v kombinaci editovat

C02LA Rauwolfiové alkaloidy a diuretika v kombinaci editovat

C02LA51 Reserpin a diuretika

Poznámka editovat

Externí odkazy editovat