ATC kód C04 Periferní vasodilatancia je hlavní terapeutická skupina anatomické skupiny C. Kardiovaskulární systém.

ATC klasifikace léčiv
C. Kardiovaskulární systém
C01 – Kardiaka
C02 – Antihypertenziva
C03 – Diuretika
C04 – Periferní vasodilatancia
C05 – Vasoprotektiva
C07 – Beta blokátory
C08 – Blokátory kalciového kanálu
C09 – Látky ovlivňující renin-angiotenzinový systém
C10 – Prostředky snižující hladinu lipidů v séru

C04A Periferní vazodilatancia

editovat

C04AB Imidazolové deriváty

editovat
C04AB02 Tolazolin

C04AD Deriváty purinu

editovat
C04AD02 Xantinol nikotinát
C04AD03 Pentoxifyllin
C04AD04 Etofylin nikotinát

C04AE Námelové alkaloidy

editovat
C04AE01 Hydrogenované ergotové alkaloidy
 • Mesylan dihydroergotoxinia (Dihydroergotoxini mesilas), např. přípravek Secatoxin Forte
  • Sympatolytikum a vasodilatans, blokátor alfa-adrenoreceptorů, agonista dopaminu a antagonista serotoninu, bez oxytocinového účinku na dělohu. Látka s pleiotropním účinkem, v minulosti hojně užívaná k léčbě širokého spektra onemocnění (Vademecum českých a slovenských farmaceutických přípravků 1992. Praha: SPOFA Pharmaceutica, 1992. Str. 539–540. ISBN 80-85582-01-5).
   • Psychoorganický syndrom lehčího stupně ve stáří: zmatenost, transitorní desorientace, nesociální chování, duševní deprese, ztráta sebekontroly.
   • Nemoci periferních cév: funkční poruchy periferního prokrvení (Raynaudův syndrom), akrocyanosa, erytrocyanosa, omrzliny, oznobeniny, periferní cévní spasmy neurogenní, např. při hemiparesách, diskopatiích; Sudecův syndrom.
   • Organické nemoci: thromboangitis obliterans (Bürgerova nemoc), arteriosclerosis obliterans, diabetická angiopatie; tepenné spasmy při chorobách žilního původu, např. u thrombos a thromboflebitid, varikosní syndrom.
   • Poruchy prokrvení mozku:
    • funkční: migréna a jiné vasomotorické bolesti hlavy u hypertoniků;
    • organické: arteriosklerosa mozkových cév s projevy cerebrovaskulární insuficience akutní i chronické (pokud není spojena s ischemickou chorobou srdeční).
   • Hypertense: v počátečním stadiu ke snížení zvýšeného tonu sympatiku a ke zmírnění sympatomimetických potíží (hlavně bolesti hlavy a závratí), v pozdějších stádiích ke zlepšení mozkové cirkulace.
   • Oční nemoci: některé poruchy prokrvení sítnice a cévnatky, retrobulbární neuritida.
   • ORL nemoci: Meniérův syndrom, tinnitus, suché a atrofické záněty dýchacích cest.
   • Porodnicko-gynekologické indikace: nekoordinovaná činnost porodní, porod v medikamentosní analgesii, poruchy vyprazdňování močového měchýře po porodu a po gynekologických operacích.
   • Chirurgické indikace: prevence tromboembolických komplikací.
   • Neurologie: vegetativní syndrom u osteochondrosy krční páteře, migréna při hypertensi.
  • Aktuálně kvůli riziku nežádoucích účinku, zvláště fibrózy a ergotismu, oficiálně doporučován v jediné indikaci, výhradně k léčbě akutní migrény (http://www.sukl.cz/namelove-alkaloidy-omezeni-pouziti).
C04AE02 Nicergolin
C04AE54 Dihydroergokristin, kombinace
C04AE01

C04AX Jiná periferní vazodilatancia

editovat
C04AX21 Naftidrofuryl

Poznámka

editovat

Externí odkazy

editovat