Vytváří seznam položek nebo i vnitřních odkazů.

kód výsledek
{{Seznam|X1|X2|X3|X4|X5|šablona=seznam}} X1, X2, X3, X4 a X5
{{Seznam|ns=Šablona|X1|X2|X3|X4|X5|šablona=seznam}} X1, X2, X3, X4 a X5
{{Seznam|delim=''|X1|X2|X3|X4|X5|šablona=seznam}} X1, X2, X3, X4 a X5
{{Seznam|nolink=nolink|X1|X2|X3|X4|X5|šablona=seznam}} X1, X2, X3, X4 a X5
{{Seznam|spojka=, nebo|X1|X2|X3|X4|X5|šablona=seznam}} X1, X2, X3, X4, nebo X5
{{Seznam|nolink=nolink|spojka1=|spojka2=|X1|X2|X3|X4|X5|šablona=seznam}} X1X2X3X4X5

Maximálně 20 položek v souvislé řadě.

Místa použití

Tato šablona najde uplatnění jak v šablonách, tak nejspíše i v článcích, diskusích a dokumentacích.

Příkledy zde uvedené předpokládají prostor šablon: Na ty jsou totiž kladeny přísnější validační požadavky: Například parametr "šablona" není při použití v článku potřeba, zato je požedován, je-li seznam použit jako součást jiné šablony.

Předaný seznam položek

Vynechané prvky

Šablona ukončí generování při prvním vynechaném prvku:

Kód Výsledek
abc{{Seznam|Text 1|Text 2||Text 4|šablona=jiná šablona}}.xyz abcText 1 a Text 2.xyz

Nespojitost předaného seznamu není detekována: Další položky za vynechanou jsou ignorovány.

Validace prázdného seznamu

Alespoň jeden odkaz je požadován {{Seznam|šablona=jiná šablona|}}: [[:|]] Šablona „jiná šablona>Seznam“ požaduje hodnotu v parametru „1“, ta ale chybí! (neprázdný spojitý seznam v nepojmenovaných parametrech)

Validace příliš dlouhého seznamu

Příliš dlouhý seznam je detekován {{Seznam|x1|x2|x3|x4|x5|x6|x7|x8|x9|x10|x11|x12|x13|x14|x15|x16|x17|x18|x19|x20|x21|šablona=jiná šablona}}:

x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13, x14, x15, x16, x17, x18, x19 a x20
Příliš dlouhý seznam vstupů: Šablona "jiná šablona>Seznam" podporuje nanejvýš 20 položek v souvislé řadě!

Vstupy do validačních hlášení

Jméno šablony zobrazené validačním hlášením je nutno nastavit {{Seznam|šablona=jiná šablona|kategorie=jiná kategorie}}:

[[:{{{1}}}|{{{1}}}]] Šablona „jiná šablona>Seznam“ požaduje hodnotu v parametru „1“, ta ale chybí! (neprázdný spojitý seznam v nepojmenovaných parametrech)

Protože bez ní se ukáže jiná chyba:

a Šablona pro stacktrace požaduje stacktrace nebo název šablony: „|stacktrace={{{stacktrace|}}}>editovaná šablona“ nebo alespoň „|šablona=editovaná šablona“. Ani jeden z těchto parametrů však nebyl obdržen!

...ale to jen v namespace "šablona", protože ten je detekován. Parametr "šablona" není třeba nastavovat při použití přímo ve stránce/článku.

Lze nastavit i cílovou kategorii, kam se stránka s chybou automaticky přidá:

Mezery

Mezery se zde nestávají součástí předávané hodnoty, protože výsledkem by jinak mohly být nechtěné mezery způsobené předáváním hodnot přes anonymní parametry.

Kód Výsledek
abc{{Seznam| Link 1 | Link 2 | Link 3 |šablona=seznam}}xyz abcLink 1, Link 2 a Link 3xyz
abc{{Seznam|Link 1|Link 2|Link 3|šablona=seznam}}xyz abcLink 1, Link 2 a Link 3xyz
abc{{Seznam|Link 1|Link 2|Link 3|šablona=seznam}}.xyz abcLink 1, Link 2 a Link 3.xyz - s tečkou za větou

Protahování platnosti odkazu i na další slovo, jak to má systém Wikipedie ve zvyku, ukončí interpunkční znaménko, například tečka za větou.

Spojky

Spojka před posledním prvkem je implicitně "a", a to včetně předřazené mezery. Spojku lze změnit parametrem |spojka = , ale pak je na wikipedistovi, aby také předřadil mezeru. Za spojku se mezera vkládá už sama, automaticky.

kód výsledek
abc{{Seznam|Text 1|Text 2|Text 3|spojka= nebo|šablona=seznam}}.xyz abcText 1, Text 2 nebo Text 3.xyz
abc{{Seznam|Text 1|Text 2|Text 3|spojka=, nebo|šablona=seznam}}.xyz abcText 1, Text 2, nebo Text 3.xyz

..v češtině "vylučovací nebo", spojka exkluzivní disjunkce

abc{{Seznam|Text 1|Text 2|Text 3|spojka=,|šablona=seznam}}.xyz abcText 1, Text 2, Text 3.xyz

Koncovou spojku lze i úplně vypnout, ale to bývá spíše nechtěný stav. Ovšem šablona umí "spojky" nastavovat obecně, pomocí parametrů |spojka1 = a |spojka2 = , kde se spojka2 a spojka překrývají. Spojky tedy lze i úplně potlačit:

kód výsledek
{{Seznam|nolink=nolink|spojka1=|spojka2=|X1|X2|X3|X4|X5|šablona=seznam}} X1X2X3X4X5
{{Seznam|nolink=nolink|spojka=|spojka2=|X1|X2|X3|X4|X5|šablona=seznam}}

dvojí použití spojka a spojka2 nemá smysl (přes dva zastiňující se názvy), zjevně má být |spojka1 = , a ne jen |spojka =

X1, X2, X3, X4X5

Úmyslné potlačení spojek může mít smysl například pro generování seznamu tagů bez mezer:

kód 1 (wiki) výsledek 1 = kód 2 (HTML) výsledek 2 (zobrazení)
abc{{Seznam|delim=<li>|delim2=</li>|z11|z22|z33|spojka1=|spojka2=|text-pre=<ul>|text-post=</ul>|nolink=nolink|šablona=kotva}}.xyz abc<ul><li>z11</li><li>z22</li><li>z33</li></ul>.xyz

..kde tagy HTML kódu budou předvedeny až po zobrazení stránky, po ručním příkazu prohlížeči.

abc
  • z11
  • z22
  • z33
.xyz

Jmenný prostor

Lze zadat také jmenný prostor vnitřních odkazů, to pomocí parametru ns. Opět: správnost generovaných linků je na wikipedistovi.

Kód Výsledek
abc{{Seznam|Text 1|Text 2|Text 3|šablona=seznam}}.xyz abcText 1, Text 2 a Text 3.xyz, na články
abc{{Seznam|Text 1|Text 2|Text 3|ns=|šablona=seznam}}.xyz abcText 1, Text 2 a Text 3.xyz, na články
abc{{Seznam|Text 1|Text 2|Text 3|ns=Šablona|šablona=seznam}}.xyz abcText 1, Text 2 a Text 3.xyz, na šablony
abc{{Seznam|Text 1|Text 2|Text 3|ns=Šablona|nolink=nolink|šablona=seznam}}.xyz abcText 1, Text 2 a Text 3.xyz, přebytečný ničemu nevadí

Šablona vytváří správné odkazy i do jiných jmenných prostorů než jen do hlavního prostoru článků, jejich namespace však neukazuje, pouze název stránky samotné.

Bez odkazů

Šablona umí generovat i seznam textových položek be odkazů: Implicitně se odkazy generují, ovšem přepínačem nolink je lze vypnout.

Kód Výsledek
abc{{Seznam|Text 1|Text 2|Text 3|nolink=nolink|šablona=seznam}}xyz abcText 1, Text 2 a Text 3xyz
abc{{Seznam|Text 1|Text 2|Text 3|nolink=nolink|delim='''|šablona=seznam}}xyz abcText 1, Text 2 a Text 3xyz

Různé ohraničovače

Šablona umí obsah "ozávorkovat" rozdílným počátečním a koncovým ohraničovačem u každého prvku:

Kód Výsledek
abc{{Seznam|delim=+|delim2=*|Text 1|Text 2|Text 3|nolink=nolink|šablona=seznam}}xyz abc+Text 1*, +Text 2* a +Text 3*xyz

Úmyslné použití různých ohraničovačů může mít ve výsledku opět efekt wiki syntaxe:

Kód Výsledek Účinek wiki syntaxe
abc{{Seznam|delim=*|Text 1|Text 2|Text 3|nolink=nolink|šablona=seznam}}xyz abc
  • Text 1*,
  • Text 2* a
  • Text 3*xyz
odrážkový seznam, ovšem pro ukončení se používá stejný znak, zde tedy přebytečný "*"
abc{{Seznam|delim=*|delim2=|Text 1|Text 2|Text 3|nolink=nolink|šablona=seznam}}xyz abc
  • Text 1,
  • Text 2 a
  • Text 3xyz
odrážkový seznam
abc{{Seznam|delim=''[[|delim2=]]''|Text 1|Text 2|Text 3|nolink=nolink|šablona=seznam}}xyz abcdelim2=Text 1delim2=, delim2=Text 2delim2= a delim2=Text 3delim2=xyz sekvence prostých odkazů, ovšem chybná
abc{{Seznam|delim=''&#91;[|delim2=]]''|Text 1|Text 2|Text 3|nolink=nolink|šablona=seznam}}xyz abc[[Text 1]], [[Text 2]] a [[Text 3]]xyz kód pro vytvoření seznamu odkazů
abc{{Seznam|delim2=]]''|delim=''[[|Text 1|Text 2|Text 3|nolink=nolink|šablona=seznam}}xyz delim2=]]|delim=[[|Text 1|Text 2|Text 3|nolink=nolink|šablona=seznam}}xyz ...kolize při interpretaci
abc{{Seznam|delim=''[<nowiki/>[|delim2=]]''|Text 1|Text 2|Text 3|nolink=nolink|šablona=seznam}}xyz abc[[Text 1]], [[Text 2]] a [[Text 3]]xyz kód pro vytvoření seznamu odkazů

Texty kolem seznamu

Lze nastavit texty kolem seznamu: Je podporováno zadávání textů před a za seznamem, pomocí parametrů text-pre a text-post.

Kód Výsledek
{{Seznam|šablona=seznam|text-pre=Seznam položek|text-post=konečný.|X1|X2}} Seznam položekX1 a X2konečný.

Odsazovací mezera je volitelná, tedy musí být součástí předaných textů. Preferevaný způsob vynucování koncových a počátečních mezer je pomocí <nowiki />. Buď proto, že se s nimi snáze manipuluje v příkladech, nebo aby wiki-výsledek byl méně závislý na platformě toho-kterého počítače.

Kód Výsledek
{{Seznam|šablona=seznam|text-pre=Seznam položek&#32;|text-post=&#32;konečný.|X1|X2}} Seznam položek X1 a X2 konečný.
{{Seznam|šablona=seznam|text-pre=Seznam položek <nowiki/>|text-post=<nowiki/> konečný.|X1|X2}} Seznam položek X1 a X2 konečný.

Formulace pro jednotné a množné číslo

Lze nastavit i texty do seznamu: Je podporováno řízení úvodního textu před seznamem podle počtu položek seznamu: Lze ke zobrazení zadat dvě verze podobného textu, pomocí parametrů text-singular a text-plural.

Kód Výsledek
{{Seznam|šablona=seznam|text-singular=položka|text-plural=položky|X1}} položkaX1
{{Seznam|šablona=seznam|text-singular=položka|text-plural=položky|X1|X2}} položkyX1 a X2
{{Seznam|šablona=seznam|text-singular=položka&#32;|text-plural=položky&#32;|X1}} položka X1
{{Seznam|šablona=seznam|text-singular=položka&#32;|text-plural=položky&#32;|X1|X2}} položky X1 a X2
{{Seznam|šablona=seznam|text-singular=položka <nowiki/>|text-plural=položky <nowiki/>|X1}} položka X1
{{Seznam|šablona=seznam|text-singular=položka <nowiki/>|text-plural=položky <nowiki/>|X1|X2}} položky X1 a X2

Aby se prostřední část nemusela opakovat, existuje ješte parametr text-mezi.

Kód Výsledek
{{Seznam|stacktrace=seznam|text-pre=Kompletní seznam a jeho <nowiki/>|text-singular=položka|text-plural=položky|text-mezi=<nowiki/> s odkazem <nowiki/>|text-post=<nowiki/> vystaven.|X1}} Kompletní seznam a jeho položka s odkazem X1 vystaven.
{{Seznam|stacktrace=seznam|text-pre=Kompletní seznam a jeho <nowiki/>|text-singular=položka|text-plural=položky|text-mezi=<nowiki/> s odkazem <nowiki/>|text-post=<nowiki/> vystaven.|X1|X2}} Kompletní seznam a jeho položky s odkazem X1 a X2 vystaven.

Pokud texty nejsou nastaveny, nezobrazí se nic, resp. místo každého jen "prázdný řetězec".