Řeřišnice rýtolistá

druh rostliny

Řeřišnice rýtolistá (Cardamine resedifolia) je kriticky ohrožená horská bylina, která je svou velikostí i drobnými kvítky snadno přehlédnutelná (pokud ovšem neroste přímo na skalní stěně). Je jedním z více než deseti druhů rodu řeřišnice, které se v české přírodě vyskytují.

Jak číst taxoboxŘeřišnice rýtolistá
alternativní popis obrázku chybí
Řeřišnice rýtolistá (Cardamine resedifolia)
Vědecká klasifikace
Říše rostliny (Plantae)
Podříše cévnaté rostliny (Tracheobionta)
Oddělení krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída vyšší dvouděložné (Rosopsida)
Řád brukvotvaré (Brassicales)
Čeleď brukvovité (Brassicaceae)
Rod řeřišnice (Cardamine)
Binomické jméno
Cardamine resedifolia
L., 1753
Synonyma
  • Cardamine gelida
Některá data mohou pocházet z datové položky.

RozšířeníEditovat

Druh je rozšířen hlavně ve vyšších polohách jihozápadní a jižní Evropy, od pohoří na Pyrenejském poloostrově přes Alpy, Apeniny a Vysoké Sudety po jižní a východní Karpaty. V České republice, která je na severní hranici jeho reálu, se vyskytuje ve dvou od sebe izolovaných oblastech, v Krkonoších a Hrubém Jeseníku.

Roste hlavně na vlhkých skalních stanovištích kde zapouští vytrvalý kořen do skalních puklin a spár mezi kamennými bloky nebo na propustných suťovitých, skeletnatých, nevápenatých, na živiny chudých půdách. Jeho lokality jsou obvykle na slunných místech v oreofytikusubalpínském výškovém stupni nad horní hranici lesa kde mu již tolik nehrozí sešlapávání které rostliny nesnášejí.

PopisEditovat

Vytrvalá, jen 5 až 15 cm vysoká rostlina s vícehlavým kořenem. Několik přímých nebo vystoupavých lodyh vyrůstá z husté listové růžice tvořené celistvými široce vejčitými listy s řapíky asi třikrát delšími než jsou čepele. Lodyžní listy nepravidelně peřenosečné mají obvykle jeden až čtyři páry čárkovitých úkrojků a obvejčitý koncový, jsou však značně variabilní, listy mohou být peřenolaločné nebo dokonce celistvé. Plochý listový řapík má dvě střelovitá ouška která objímají lodyhu.

Drobné oboupohlavné čtyřčetné květy v počtu 5 až 12 vytvářejí krátké husté hroznovité květenství které se neprodlužuje. Kališní lístky mají široký blanitý okraj, bílé korunní lístky jsou kopisťovitého tvaru. Květy rozkvétají v květnu až červenci. Plodem je vzpřímená pukající šešule obsahující zploštělá hranatá semena asi 1 mm dlouhá.

RozmnožováníEditovat

Rostliny se rozmnožují hlavně generativně semeny která vznikají po entomogamickém nebo autogamickém opylení a jsou do okolí rozšiřovány větrem nebo splachem povrchovou vodou. Vzácně se mohou na krátkou vzdálenost rozmnožovat i vegetativně pomoci adventních pupenů na kořenech z který někdy vyrůstají dlouhé plazivé výběžky.

OhroženíEditovat

Lokality na kterých se řeřišnice rýtolistá vyskytuje jsou chráněny v rámci Krkonošského národního parku a Chráněné krajinná oblasti Jeseníky. V "Seznamu zvláště chráněných druhů rostlin" určeném vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb. ve znění vyhl. č. 175/2006 Sb., stejně jako v "Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky" z roku 2012, je řeřišnice rýtolistá klasifikována jako druh kriticky ohrožený (§1) a (C1r).

ReferenceEditovat

  • DVOŘÁK, Václav. Natura Bohemica: Řeřišnice rýtolistá [online]. Natura Bohemica, Olomouc, rev. 09.07.2009 [cit. 2014-06-09]. Dostupné online. (česky) 
  • KOVÁŘ, Ladislav. BOTANY.cz: Řeřišnice rýtolistá [online]. O. s. Přírodovědná společnost, BOTANY.cz, rev. 16.07.2007 [cit. 2014-06-09]. Dostupné online. (česky) 
  • Databáze C1 rostlin: Řeřišnice rýtolistá [online]. Informační systém ochrany přírody, AOPK ČR, Praha [cit. 2014-06-09]. Dostupné online. (česky) 
  • GRULICH, Vít. Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. Preslia [online]. Botanický ústav, AV ČR, Průhonice, 2012 [cit. 09.06.2014]. Roč. 84, čís. 3, s. 631-645. Dostupné online. ISSN 0032-7786. (anglicky) 
  • Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. ve znění vyhl. č. 175/2006 Sb. [online]. Ministerstvo životního prostředí ČR [cit. 2014-06-09]. Dostupné online. (česky)