Československý národní výbor

Československý národní výbor byla organizace vytvořená dne 17. října 1939 v Paříži.[1] Do konce roku 1939 byl Československý národní výbor uznán jako orgán, který měl zastupovat český a slovenský národ a řídit československou armádu v zahraničí. V tomto smyslu uzavřel Československý národní výbor i zvláštní dohody o leteckých jednotkách a podřízenosti československých vojáků československé vojenské jurisdikci ve Francii.

V rámci Československého národního výboru došlo ke vzniku Správ národního výboru, které zajišťovaly administrativu záležitostí československých emigrantů. Nejvýznamnější z nich byla Správa vojenská. Proti politice Československého národního výboru se zorganizovala opoziční Slovenská národní rada vedená bývalým předsedou vlády Milanem Hodžou, která se na počátku roku 1940 přetvořila na Česko-slovenskou národní radu.

Seznam členůEditovat

ReferenceEditovat

  1. GRÓNSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa I. 1914-1945. 1. vyd. [s.l.]: Karolinum, 2005. 584 s. S. 422.