Československá domobrana v Itálii

Československá domobrana v Itálii byla zvláštní součástí rodící se armády Československé republiky. Vznikla jako "druhá" armáda složená z českých a slovenských zajatců a příslušníků rakousko-uherské armády, kteří byli vyvázaní z přísahy vrchnímu veliteli, císaři Karlu I., od 1. listopadu 1918. Celkově se jednalo asi o 60.000 vojáků (56 samostatných praporů, 22 samostatných rot), kteří dříve nebyli organizováni v legiích. Náčelníkem generálního štábu Československé domobrany se stal podplukovník Hynek Gibiš.[1] V prosinci 1918 byl vydán M. R. Štefánikem rozkaz o urychleném přesunu do Československa. Návrat probíhal od března do září roku 1919, kde tyto jednotky zajišťovaly zejména pořádek v pohraničí. Výrazněji se uplatinily v bojích s maďarskou armádou na Slovensku téhož roku.

Stráž italských legionářů na mostě v Komárně během Maďarsko-československé války, 1919

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

  • VÝBORNÝ, Jaroslav. Z rakouských zákopů do československé domobrany - historie domobraneckých praporů avezzanských. Brno: Moravský legionář, 1927. 
  • 15 let utvoření praporů čsl. domobrany v Italii. Olomouc: Odbočka svazu čsl. domobrany z Itálie, 1933. 
  • Zahraniční armáda na kterou se zapomíná. Hradec Králové: Svaz čsl. domobrany z Itálie, 1934. 
  • Patnáct let utvoření praporů čsl. domobrany v Italii. Choceň: Reklam 34, 1936. 
  • PRECLÍK, Vratislav. Masaryk a legie, váz. kniha, 219 str., vydalo nakladatelství Paris Karviná, Žižkova 2379 (734 01 Karviná) ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím, 2019, ISBN 978-80-87173-47-3, s. 163, s. 167
  • PROCHÁZKA, Rudolf. V italském zajetí. Praha: Svaz čsl. důstojnictva, 1938. 
  • MAZAL, František. Kalendář čs. domobrany z Italie. In: Ročenka svazu čsl. domobrany z Itálie. [s.l.]: Svaz čsl. domobrany z Italie, 1933-1938.

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat