Otevřít hlavní menu

Česko-mongolské vztahy

mezinárodní vztahy mezi Českou republikou a Mongolskem.

Česko-mongolské vztahy jsou mezinárodní vztahy mezi Českou republikou a Mongolskem. Formálně vznikly 25. dubna 1950 mezi tehdejším Československem a Mongolskou lidovou republikou. Československo bylo až do druhé poloviny 80. let po SSSR druhým nejvýznamnějším mongolským obchodním partnerem. Po rozdělení Československa v roce 1992 Mongolsko navázalo v roce 1993 vztahy s Českou republikou. Česká republika má velvyslanectví v Ulánbátaru.

Bilaterální vztahy České republiky
a Mongolsko
Česko   Mongolsko
Czech Republic Mongolia Locator.svg
ČeskoMongolsko

Kalkuluje se,[kdo?] že význam česko-mongolských vztahů bude důležitější, a to hlavně kvůli levné mongolské pracovní síle. Mongolská menšina v Česku, i když je stále marginální, se mezi lety 1994–2018 více než zdvacetinásobila.

Stále probíhá návrat koní Převalského z aklimatizační zóny v Česku do volné přírody v Mongolsku. Příznivým faktem je, že se Mongolsko modernizuje, bohatne (HDP je jen třikrát menší než v Česku, čímž se Mongolsko řadí k polovině bohatších států světa) a zalidňuje (první mongolské sčítání lidu roku 1918 - okolo 647 500 lidí; k 11. 3. 2019 přes 3 247 000 lidí[1]).

HistorieEditovat

V roce 1953 byl do Mongolska vyslán první československý velvyslanec.[2] Československo bylo až do druhé poloviny 80. let po SSSR druhým nejvýznamnějším mongolským obchodním partnerem.

Po sametové revoluci došlo k prudkému poklesu česko-mongolského obchodu.[3]

Po rozdělení Československa v roce 1992 Mongolsko znovu navázalo v roce 1993 vztahy s Českou republikou. V roce 1993 bylo zrušeno české velvyslanectví v Mongolsku;[3] čeští velvyslanci v období 1994–1999 sídlili v Pekingu.[2] V roce 1997 byla uzavřena vzájemná dohoda o zamezení dvojího zdanění a o rok později dohoda o vzájemné ochraně investic. V roce 1999 ministr zahraničních věcí Jan Kavan během své návštěvy otevřel obnovené české velvyslanectví v Ulánbátaru.[3][pozn. 1]

Mongolsko se stejně jako Česká republika zapojilo do války v Iráku.[5]

Mongolové v ČeskuEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Mongolská menšina v Česku.

V Československu studovalo nebo pracovalo 30 000 Mongolů, kteří tak představují více než 1% obyvatel Mongolska se základními znalostmi češtiny (respektive slovenštiny).[6] Velký zájem mongolských studentů v současné době je o Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně.[7]

Podle statistik ministerstva práce v Česku na konci června 2008 legálně pracovalo 10 913 Mongolů.[8] V září 2008 vznikla databáze zaměstnanců z 5 asijských zemích (mezi nimi i Mongolsko), kterou vede Hospodářská komora ČR s účelem usnadnit českým podnikům hledání zaměstnanců.[9] K 30. září hlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 13 096 legálních mongolských zaměstnanců.[10] V říjnu se Mongolsko neobjevilo na seznamu zemí, které mohou dostat tzv. zelené karty, které usnadňují přístup na pracovní trh v Česku.[11][11] Důvodem je prý dle ministerstva vnitra otázka bezpečnostních a zdravotních rizik.[11]

Od 1. ledna 2009 se vstup na český trh práce prostřednictvím zelených karet, zařadilo 12 zemí, Mongolsko ne.[12] V únoru 2009 začala vláda ČR řešit počet cizinců, kterým nabídla letenku a 250-500 Euro, když opustí zemi.[13] To podle odhadů využilo 1 334 Mongolů.[13] 1. dubna přestalo Česko vydávat pracovní víza pro občany Moldavska, Mongolska, Thajska, Ukrajiny a Vietnamu jako reakci na ekonomickou krizi.[14]

Seznam smluvEditovat

Níže je uveden seznam smluv podle Ministerstva zahraničních věcí České republiky.[15]

Mezivládní dohodyEditovat

 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí úvěru na provedení komplexního geologického mapování a vyhledávacího geologického průzkumu (Praha, 18. 6. 1963)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním (Ulánbátar, 21. 10. 1964)
 • Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví změněná výměnou nót ze dne 23.3. a 1.4. 1999 (Praha, 31. 5. 1968)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice v letech 1971 - 1975 (Praha, 29. 3. 1971)
 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky (Praha, 25. 4. 1973)
 • Protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice na léta 1971 - 1975 ze dne 29. března 1971 (Praha, 19. 9. 1974)
 • Druhý protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice na léta 1971 - 1975 ze dne 29. března 1971 (Ulánbátar, 7. 10. 1975)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o hospodářské spolupráci v letech 1976 – 1980 (Ulánbátar, 15. 1. 1976)
 • Třetí protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice v letech 1971 - 1975 ze dne 29. března 1971 (Praha, 29. 1. 1979)
 • První protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o hospodářské spolupráci v letech 1976 - 1980 ze dne 7. října 1975 (Praha, 29. 1. 1979)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí doplňkového úvěru na období 1976 - 1980 (Ulánbátar, 1. 9. 1979)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o hospodářské spolupráci na období 1981 - 1985 (Ulánbátar, 22. 9. 1981)
 • Čtvrtý protokol o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou socialistickou republikou Mongolské lidové republice v letech 1971 - 1975 ze dne 29. března 1971 (Ulánbátar, 22. 9. 1981)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o hospodářské spolupráci na období 1986 - 1990 (Praha, 28. 4. 1986)
 • Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů (Ulánbátar, 26. 6. 1992)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách (Praha, 18. 11. 1998)
 • Protokol mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o mezinárodních smlouvách platných mezi Českou a Slovenskou federativní republikou a Mongolskem k 31. prosinci 1992 (Ulánbátar, 24. 5. 1999)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Mongolska (Praha, 8. 12. 1999)
 • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Mongolska (Ulánbátar, 24. 1. 2005)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o transformaci Společného podniku Mongolčechoslovakmetall a o ukončení platnosti Rámcové dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci při provádění geologicko průzkumných prací, těžbě a úpravě nerostných surovin v Mongolské lidové republice ze dne 1.9.1979 a Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o zřízení společného podniku k provádění geologicko průzkumných prací, těžbě a úpravě jednotlivých druhů nerostných surovin v Mongolské lidové republice ze dne 1.9. 1979 sjednaná výměnou nót (Praha, 26. 4. 2006)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o ukončení platnosti dohod týkajících se prodeje, užívání či výstavby nemovitostí velvyslanectví jedné strany na území druhé strany, sjednaná vzájemnou výměnou nót (Ulánbátar, 27. 12. 2010)

Prezidentské dohodyEditovat

 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou a Protokol (Ulánbátar, 3. 6. 1976)
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech (Ulánbátar, 15. 10. 1976)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Mongolskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha, 27. 2. 1997)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic (Ulánbátar, 13. 2. 1998)

Meziresortní ujednání, dohody a memorandaEditovat

 • Ujednání mezi ministerstvem financí Československé socialistické republiky a ministerstvem financí Mongolské lidové republiky o způsobu přepočtu národních měn na převoditelné ruble pro zúčtování výstavby objektů velvyslanectví ČSSR v Ulánbátaru a velvyslanectví MoLR v Praze (Moskva, 1. 3. 1984)
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2001 - 2005 (Ulánbátar, 31. 8. 2001)
 • Dohoda o hlavních směrech spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem přírody a životního prostředí Mongolska (Praha, 19. 11. 2001)
 • Dohoda o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem infrastruktury Mongolska (Praha, 16. 4. 2002)
 • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2011 - 2013 /platnost prodloužena do doby podpisu nového Ujednání – nóta MZV ČR č.j. 90905/2014-MPO ze dne 24. 1. 2014/ (Ulánbátar, 19. 5. 2010)
 • Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2014 – 2016 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury, sportu a cestovního ruchu Mongolska (Praha, 4. 3. 2014, 28/2014 Sb.)
 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Mongolska o vzájemné spolupráci /dokument není mezinárodní smlouvou ve smyslu mezinárodního práva veřejného/ (Brusel, 9. 10. 2012)
 • Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem lidského rozvoje a sociální ochrany Mongolska /dokument není mezinárodní smlouvou ve smyslu mezinárodního práva veřejného/ (Praha, 5. 11. 2014)

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

 1. Obnovení činnosti velvyslanectví bylo schváleno na zasedání vlády ČR dne 17. března 1999.[4]

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Czech Republic–Mongolia relations na anglické Wikipedii.

 1. http://www.nso.mn/
 2. a b https://www.mzv.cz/ulaanbaatar/cz/o_velvyslanectvi/prehled_vedoucich_uradu/index_1.html
 3. a b c Česká republika chce zase spolupracovat s Mongolskem. iDNES.cz [online]. 1999-05-24 [cit. 2018-08-14]. Dostupné online. 
 4. Z vládní sestavy zbylo jen torzo. iDNES.cz [online]. 1999-03-17 [cit. 2018-08-14]. Dostupné online. 
 5. https://zpravy.idnes.cz/britove-vyslou-do-iraku-dalsi-vojaky-dst-/zpr_archiv.aspx?c=A030904_113917_zpravy_irak_jan
 6. https://cestovani.idnes.cz/nej-pochoutka-kocovniku-svist-grilovany-letlampou-fh1-/kolem-sveta.aspx?c=A080413_204525_igsvet_skr
 7. https://zpravy.idnes.cz/zlinska-univerzita-ma-prvniho-rektora-dy4-/domaci.aspx?c=A010510_172947_zlin_zpravy_boh
 8. https://ekonomika.idnes.cz/za-praci-prislo-letos-nejvice-cizincu-32-tisic-fnx-/ekonomika.aspx?c=A080710_134200_ekonomika_vem
 9. https://ekonomika.idnes.cz/asijske-zamestnance-bude-mozne-najit-v-databazich-f7y-/ekonomika.aspx?c=A080826_154115_ekonomika_fih
 10. https://ekonomika.idnes.cz/ceske-zelene-karty-jsou-zatim-bez-ukrajincu-fzi-/ekonomika.aspx?c=A081023_222743_ekonomika_abr
 11. a b c https://ekonomika.idnes.cz/na-zelene-karty-nedosahnou-ani-mongolove-fpm-/ekonomika.aspx?c=A081024_195714_ekonomika_dp
 12. https://ekonomika.idnes.cz/zelenou-pracovni-kartu-dostanou-ukrajinci-ci-lide-z-balkanu-vietnamci-ne-1qc-/ekonomika.aspx?c=A081229_103723_ekonomika_jba
 13. a b https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/mongolove-makejte-a-platte-a-pak-koukejte-odsud-vypadnout.A091216_165415_zahranicni_ash
 14. https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/cesko-prestalo-cizincum-z-vychodu-vydavat-pracovni-viza.A090401_112043_ekonomika_fih
 15. https://www.mzv.cz/ulaanbaatar/cz/cesko_mongolske_vztahy_a_smlouvy/prehled_cesko_mongolskych_smluv/index.html

Související článkyEditovat

Externí článkyEditovat