Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

veřejnoprávní stavovská organizace
(přesměrováno z ČKAIT)

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (zkratkou ČKAIT) je veřejnoprávní stavovská organizace sdružující autorizované osoby, které vykonávají vybrané činnosti ve výstavbě podle stavebního zákona – projektování a provádění staveb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Sídlo komory
Sídlo komory
Vznik1992
Právní formastavovská organizace – profesní komora
SídloSokolská 1498/15, Praha, 120 00, Česko
Souřadnice
PředsedaIng. Robert Špalek
Oficiální webwww.ckait.cz
Datová schránkakrvaigt
IČO45770743 (VR)
Map
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Poslání editovat

Působnost Komory stanoví autorizační zákon[1]. Komora má zejména pečovat o stavební kulturu a o kulturu utváření prostředí; spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů v oblasti výstavby, architektury a územního plánování; spolupracovat s orgány státní správy a místní samosprávy; posuzovat návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných činností; spolupracovat s institucemi podnikatelského a obchodního charakteru a mezi sebou navzájem; spolupracovat s obdobnými zahraničními institucemi; hájit stavovské zájmy autorizovaných osob spolupracovat s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, posuzovat soutěžní podmínky a bránit konání neregulérních soutěží a výběrových řízení.

Mimo výše uvedené úkoly ČKAIT uděluje, odnímá a pozastavuje autorizaci; vede seznamy autorizovaných osob a tyto seznamy[2] včetně jejich změn uveřejňuje na svém webu; vede disciplinární řízení; vydává vnitřní předpisy a standardy výkonů a dokumentace; podporuje odborné vzdělávání a napomáhá šíření odborných informací.

Povinností autorizované osoby (AO) je v prvé řadě chránit při výkonu vybraných činností veřejné zájmy, v druhé řadě zájmy klienta. Veřejnoprávní odpovědnost AO je upravena stavebním zákonem a autorizačním zákonem; soukromoprávní odpovědnost pak upravuje zejména občanský zákoník. Vztah člena Komory ke společnosti, ke klientovi, k profesi, ke kolegům a ke Komoře stanoví podrobně Profesní a etický řád ČKAIT.

Výkon vybraných činností ve výstavbě je na jedné straně spojen s vysokými nároky na odborné znalosti, na straně druhé s vysokou úrovní osobní odpovědnosti.

Vnější vztahy editovat

Představitelé ČKAIT udržují pracovní kontakty s představiteli státní správy (ministerstev atd.), krajské správy a místních samospráv. Propojení ČKAIT s veřejnou správou je patrné také na složení Autorizační rady ČKAIT[3], jejímiž členy jsou také zástupci Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva zemědělství ČR. Zástupci orgánů státní správy jsou rovněž členy Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT (RPRP)[4], Legislativní komise ČKAIT a Technické komise ČKAIT[5].

Komora je připomínkovým místem Legislativní rady Vlády ČR a Centrem technické normalizace.

Spolupracuje také se středními a vysokými školami. Autorizační rada ČKAIT[3] se vyjadřuje k akreditaci studijních programů vysokých škol z pohledu odbornosti a následné možnosti se autorizovat. Je členem SIA ČR – Rady pro výstavbu. Dále je členem Evropské rady inženýrských komor (ECEC), Evropské rady stavebních inženýrů (ECCE) a dalších organizací.

Autorizační rada ČKAIT[3] se také vyjadřuje k akreditaci studijních programů vysokých škol z pohledu odbornosti a následné možnosti se autorizovat.

Vznik a historie editovat

ČKAIT byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb.[1], a je zapsána v registru ekonomických subjektů u Českého statistického úřadu. Tímto zákonem byla zřízena také Česká komora architektů (ČKA).

Navazuje na činnost Inženýrské komory jejíž historie sahá až do roku 1838[6].

Autorizace editovat

Členem ČKAIT se může stát fyzická osoba vykonávající vybranou činnost ve výstavbě. Musí splnit požadavky na vzdělání a kvalifikaci, složit zkoušku odborné způsobilosti a slib autorizované osoby. Podrobné požadavky k autorizaci[7] jsou stanoveny Autorizačním řádem ČKAIT[8], který schvaluje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Stupně autorizace editovat

 • autorizovaný inženýr (AI)
 • autorizovaný technik (AT), autorizovaný stavitel (AS). Osoba činná v oblasti realizace staveb může požádat o označení autorizovaný stavitel, ze zákona má stejnou působnost a stejná práva a povinnosti jako autorizovaný technik.

Obory autorizace a specializace[9] editovat

11 oborů autorizace Pro stupně autorizace
Pozemní stavby (PS) AI AT AS
Dopravní stavby (DS) AI AT AS
Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (VS) AI AT AS
Mosty a inženýrské konstrukce (MIK) AI AT AS
Technologická zařízení staveb (TZS) AI AT -
Technika prostředí staveb (TPS) AI AT -
Statika a dynamika staveb (SaD) AI - -
Městské inženýrství (MI) AI - -
Geotechnika (GE) AI AT -
Požární bezpečnost staveb (PBS) AI AT -
Stavby pro plnění funkce lesa (LS) AI - -
2 specializace
Energetické auditorství (EA) AI AT -
Zkoušení a diagnostika staveb (ZaD) AI - -

Počty autorizovaných osob ČKAIT editovat

ČKAIT sdružuje přes 32 000 autorizovaných osob v celé České republice. Členové jsou evidováni u oblastních kanceláří, které jsou v krajských městech.

Kraj Oblastní kancelář Počet autorizovaných osob(stav v roce 2023)
Hlavní město Praha a Středočeský kraj Praha 10264
Jihočeský kraj České Budějovice 1818
Jihomoravský kraj Brno 4820
Karlovarský kraj Karlovy Vary 862
Kraj Vysočina Jihlava 1052
Královéhradecký kraj Hradec Králové 2059
Liberecký kraj Liberec 1027
Moravskoslezský kraj Ostrava 2923
Olomoucký kraj Olomouc 1586
Pardubický kraj Pardubice 1072
Plzeňský kraj Plzeň 1673
Ústecký kraj Ústí nad Labem 1806
Zlínský kraj Zlín 1451

Orgány ČKAIT editovat

 • Shromáždění delegátů[10] (delegáty volí valné hromady oblastí)
 • Představenstvo v čele s předsedou[11] (volí delegáti Shromáždění delegátů)
 • Dozorčí rada ČKAIT[12] (volí delegáti Shromáždění delegátů)
 • Stavovský soud ČKAIT[13] (volí delegáti Shromáždění delegátů)
 • Autorizační rada ČKAIT[3] (jmenuje ministr pro místní rozvoj)

Činnosti a služby ČKAIT editovat

ČKAIT připomínkuje nové právní předpisy a novelizace stávajících.

Komora v rámci projektu Celoživotního vzdělávání[14] umožňuje svým členům vzdělávání formou seminářů, webinářů, odborných exkurzí, e-kurzů a odborných konferencí. Vybrané akce jsou dostupné také pro odbornou veřejnost a zaměstnance orgánů veřejné správy a samosprávy.

Pro členy i odbornou veřejnost zpřístupňuje odborné informace na veřejných portálech PROFESIS[15] (Profesní informační systém ČKAIT), časopisu Zprávy a informace ČKAIT[16] (Z+i) a Časopisu Stavebnictví[17].

Knihovna ČKAIT[18] prezenčně zpřístupňuje i pro odbornou veřejnost vybrané odborné publikace a technické podklady, např. typové podklady panelových soustav a další.

Vypisuje soutěž Cena Inženýrské komory (CIK)[19] a spoluvypisuje soutěž Stavba roku.

U příležitosti 30 let ČKAIT[20] v roce 2022 ocenila 30 významných osobností a 30 významných staveb.

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. a b INFO@AION.CZ, AION CS-. 360/1992 Sb. Autorizační zákon. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2023-11-16]. Dostupné online. 
 2. Výběry ze seznamu autorizovaných inženýrů a techniků | ČKAIT. www.ckait.cz [online]. [cit. 2023-11-16]. Dostupné online. 
 3. a b c d Autorizační rada | ČKAIT. www.ckait.cz [online]. [cit. 2023-11-16]. Dostupné online. 
 4. Rada pro podporu rozvoje profese | ČKAIT. www.ckait.cz [online]. [cit. 2023-11-16]. Dostupné online. 
 5. Technická komise | ČKAIT. www.ckait.cz [online]. [cit. 2023-11-16]. Dostupné online. 
 6. Historie Inženýrské komory v Českých zemích | ČKAIT. www.ckait.cz [online]. [cit. 2023-11-16]. Dostupné online. 
 7. Autorizace ČKAIT | ČKAIT. www.ckait.cz [online]. [cit. 2023-11-16]. Dostupné online. 
 8. Autorizační řád | ČKAIT. www.ckait.cz [online]. [cit. 2023-11-16]. Dostupné online. 
 9. Rozsah oborů a specializací | ČKAIT. www.ckait.cz [online]. [cit. 2023-11-16]. Dostupné online. 
 10. Shromáždění delegátů | ČKAIT. www.ckait.cz [online]. [cit. 2023-11-16]. Dostupné online. 
 11. Představenstvo ČKAIT | ČKAIT. www.ckait.cz [online]. [cit. 2023-11-16]. Dostupné online. 
 12. Dozorčí rada | ČKAIT. www.ckait.cz [online]. [cit. 2023-11-16]. Dostupné online. 
 13. Stavovský soud | ČKAIT. www.ckait.cz [online]. [cit. 2023-11-16]. Dostupné online. 
 14. Celoživotní vzdělávání | ČKAIT. www.ckait.cz [online]. [cit. 2023-11-16]. Dostupné online. 
 15. PROFESIS – Profesní informační systém ČKAIT [online]. [cit. 2023-11-16]. Dostupné online. 
 16. Z+i. zpravy.ckait.cz [online]. [cit. 2023-11-16]. Dostupné online. 
 17. ANIMATO (WWW.ANIMATO.CZ), Studio. Časopis Stavebnictví. Časopis Stavebnictví [online]. [cit. 2023-11-16]. Dostupné online. 
 18. Knihovna a studovna | ČKAIT. www.ckait.cz [online]. [cit. 2023-11-16]. Dostupné online. 
 19. Cena Inženýrské komory. cik.ckait.cz [online]. [cit. 2023-11-16]. Dostupné online. 
 20. 30 let ČKAIT • 30 let ČR. 30let.ckait.cz [online]. [cit. 2023-11-16]. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat