Zpravodajská agentura

Tento článek je o organizacích zpravodajského novinářství. O státních agenturách pojednává článek Zpravodajská služba.

Zpravodajská agentura (tisková a informační agentura, informační agentura, tisková agentura, tisková kancelář, telegrafní agentura) je organizace zpravodajského novinářství, zaměřená na získávání informací zpravodajského charakteru a jejich distribuci tisku a ostatním mediím.

Zpravodajské agentury připravují informace „tvrdého faktu“, tak aby byly k dispozici ostatním mediím bez nutnosti dalších (větších) úprav.

Prodávají a distribuují je pak ve velkém, dnes elektronicky přes datová spojení nebo internet. Dříve se tak dělo pomocí dálnopisu, který nahradil dřívější telegraf, který zase nahradil ještě dřívější kurýry a poštu a rozhodně přispěl k rozmachu kvalitního zpravodajství a žurnalistiky.

U profesionálních organizací je obvyklé předplatné těchto služeb. Ale i jednotlivci, většinou profesionálové, využívají služeb předplatného, zpravidla tematicky vybraného zpravodajství.

Definice editovat

Dle konvence Valného shromáždění OSN: "Tisková agentura je každá veřejná, nebo soukromá, organizace charakteru tiskového, rozhlasového, televizního a kinematografického, která má za účel pravidelně získávat a rozesílat zpravodajský materiál, která je vybudována a organizována ve shodě se zákonem a předpisy státu, na jehož teritoriu má ústřední kancelář a působí ve shodě se zákony a předpisy státu, na jehož teritoriu vykonává své funkce."[1]

Dle organizace UNESCO: "Tisková agentura je podnik, jehož hlavním úkolem je nezávisle na právní formě existence vyhledávání zpráv a obecněji aktuálních dokumentů zaměřených ryze fakticky a jejich dodávání jiným sdělovacím prostředkům, výjimečně pak jednotlivcům tak, aby jim zajistil za úplatu při rovných podmínkách podle občanského a obchodního práva zpravodajské služby co nejúplnější a nejnestrannější."[2]

Kategorizace tiskových agentur editovat

Podle zaměření editovat

Univerzální tisková agentura (ČTK, Mediafax, která zanikla v roce 2012, Reuters,…) přináší informace ze všech oblastí. Specializovaná agentura se zaměřuje na informace z určité oblasti (sport, ekonomika (Česká informační agentura ČIANEWS), obrazové zpravodajství apod.).

Podle pole působnosti editovat

Agentury jsou podle působnosti světové, mezinárodní, regionální, národní.

  • světové: mají nadnárodní charakter, ovlivňují mezinárodní tok informací, pracují 24 hodin denně, mají pobočky v minimálně 80 zemích, pracuje pro ně více než 1 000 zaměstnanců, mají minimálně 1 000 odběratelů, produkují zpravodajství v několika jazycích, např. AP, Reuters, AFP, Bloomberg
  • mezinárodní: mají vlastní síť zahraničních korespondentů (minimálně 40 zpravodajů), ale původních zahraničních zpráv mají méně než světové agentury, např. ANSA, EFE, DPA
  • regionální: poskytují servis do geograficky ohraničených oblastí, které mají příbuzné kulturní a politicko-ekonomické vztahy, např. MENA, PRELA, PANA, VIA
  • národní: jejich působení je prioritní v mateřské zemi, zahraniční zpravodajství získává od jiných agentur, vlastních zpráv od zahraničních korespondentů má málo, její zpravodajství ceněno v zahraničí pro autentičnost, např. ČTK, APA, NTB

Podle typu vlastnictví editovat

Zpravodajské agentury mohou být:

Mohou ale také být kontrolovány autoritativním nebo totalitním státem, jako např. v Číně, nebo SSSR, jeho satelitech a v některých z jejich následnických států. Zpravidla pak ale neslouží ke zpravodajství a informacím ale k propagandě státních režimů.

Česko editovat

V České republice existují dvě univerzální, tj. plnoformátové, zpravodajské agentury:

K dalším českým agenturám patří specializované:

  • ČIA neboli Česká informační agentura založená v roce 1997, která se specializuje na informace z finančních trhů. Díky početnému týmu vlastních redaktorů vytváří vlastní agenturní zprávy v objemu 40% všech zpráv.
  • CENIA, Česká informační agentura životního prostředí. CENIA je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí.

Zaniklé agentury:

  • MEDIAFAX – zanikla v roce 2012, soukromá tisková kancelář založená v roce 2008 Adrianem Sârbuem (tehdy spadající pod CET21 / TV Nova)

Mezinárodní agentury editovat

Mezi významné mezinárodní agentury, nebo s podstatnou mezinárodní distribucí, patří:

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. 1952-, Trunečková, Ludmila,. Tiskové agentury. [s.l.]: Karolinum ISBN 8071844594. OCLC 38762215 S. 11. 
  2. 1952-, Trunečková, Ludmila,. Tiskové agentury. [s.l.]: Karolinum ISBN 8071844594. OCLC 38762215 S. 11–12. 
  3. AKTU – news agency s.r.o. – AKTU cz – Zpravodajská a produkční agentura [online]. [cit. 2023-12-16]. Dostupné online. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat