Změna

popisuje procesy, události a činnosti, které mění daný stav
Další významy jsou uvedeny na stránce Změna (rozcestník).

Změna je obecné označení pro pozorovatelný, měřitelný nebo kvantifikovatelný rozdíl ve stavu nebo vlastnosti nějaké entity v určité vztažné soustavě.

Časově podmíněné změnyEditovat

Neustálé změny jsou vlastností všech přírodních dějů a procesů v celém známém vesmíru (Panta rhei=Vše plyne).

Změny jsou obvykle chápány jako projev vývoje nám známého vesmíru. Pokud lze nějakou změnu měřitelně zobecnit a reálně kvantifikovat, jedná se buďto o přírůstek nebo úbytek. V tomto smyslu chápeme i změny času, u kterého známe prozatím pouze přírůstek, neboť čas plyne jednosměrně a jeho měřitelný či pozorovatelný přírůstek je podle teorie relativity v dané vztažné soustavě také relativní. Ostatní změny jsou v našem reálném světě vždy podmíněny neustálou změnou času, vztažnou soustavou je zde měnící se čas. Veškeré změny, tak jak je chápeme v běžném slova smyslu, tedy fakticky probíhají v reálném a neustále měnícím se čase, jedná se tedy o projev dynamiky vývoje vesmíru.

Subjektivní vnímáníEditovat

Rozličné změny bývají různými lidmi často vnímány odlišně, jejich hodnocení bývá velice subjektivní. Ve společenské praxi se lze setkat např.:

  • změna k lepšímu bývá označována jako zlepšení
  • změna k horšímu bývá označována jako zhoršení

Externí odkazyEditovat

  •   Slovníkové heslo změna ve Wikislovníku