Změna jména

právní akt, při kterém osoba přijme nové jméno

Změna jména je právní akt, který podléhá registraci v jurisdikci, která vede domicilní evidenci jména. Právní náležitosti změny se řídí právním řádem jurisdikce, která změnu eviduje.

Česká republika editovat

V České republice řeší tuto problematiku zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení. Tato právní úprava umožňuje změnu jména a příjmení u osob, které mají občanství České republiky, nebo osob, které mají v ČR povolený trvalý pobyt.

Omezení vylučující změnu editovat

  • Žádá-li muž o změnu na jméno ženské, nebo žena na jméno mužské.
  • Žádá-li se o změnu na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které užívá žijící sourozenec společných rodičů.
  • Jestliže by byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

Změny se schválí zejména pokud editovat

  • Jde-li o příjmení hanlivé, směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

Externí odkazy editovat