Zlatá koruna

informační rozcestník finanční a ekonomické problematiky pro širokou i odbornou veřejnost v České republice
O obci pojednává článek Zlatá Koruna.

Zlatá koruna je informačním rozcestníkem finanční a ekonomické problematiky pro širokou i odbornou veřejnost v České republice. Vznikla v roce 2003 a mezi její nejvýznamnější aktivity jsou řazeny: soutěž finančních produktů[1], odborná finanční fóra[2] a finanční web[3].

Soutěž Zlaté korunyEditovat

Soutěž ZK[4] tvoří základní pilíř všech aktivit Zlaté koruny. Soutěžící produkty jsou rozděleny do 15 kategorií, 11 z nich je věnováno finančním nástrojům pro spotřebitele, 4 reprezentují nabídku pro drobné a střední podnikatele a nové trendy odráží sběrná (16.) kategorie Novinka roku. Novou kategorií je Cena Zlaté koruny za společenskou odpovědnost, která je udílena na základě výsledků průzkumu agentury IPSOS pro Zlatou korunu.

Produkty posuzuje Finanční akademie Zlaté koruny, ta má být[5] garantem nezávislosti a především odbornosti výsledků. Tvoří ji přes 300 finančních a ekonomických odborníků,[zdroj?] v jejichž řadách jsou rovnoměrně zastoupeny finanční společnosti, poradci, novináři, zástupci akademické sféry, podnikatelů atd. V čele poroty stojí pětičlenná Rada Finanční akademie, kterou již několik let vede prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

Hodnocení probíhá na základě multikriteriálního modelu, který porovnává ekonomické, kvalitativní a bezpečnostní charakteristiky produktu. Díky velkému počtu hodnotitelů, jejich odbornosti a různorodému zaměření nabízejí výsledky soutěže objektivní obraz českého finančního trhu a spotřebitelům poskytují užitečné vodítko při výběru. Ačkoliv nikdo nemůže tvrdit, že jeden produkt je nejlepší pro všechny potenciální uživatele, historie soutěže dokazuje, že všechny oceněné produkty - i při zpětném pohledu - byly velmi nadstandardními finančními nástroji.

Své produkty přihlašují do soutěže finanční společnosti a právo nominovat je na "divokou kartu" mají také všichni členové Finanční akademie a zástupci organizátora. Systém doplňkových nominací zajišťuje, že v soutěži jsou zastoupeny skutečně všechny kvalitní produkty, i pokud by nebyly přihlášené poskytovatelem. V uplynulých letech se však do soutěže postupně zapojily prakticky všechny významné banky, pojišťovny a nebankovní společnosti. A naprostá většina z nich přihlašuje výběr ze své nabídky pravidelně.

Od roku 2007 (5. ročník) jsou vyhlašovány nad rámec základních 15 produktových kategorií dvě hlavní ceny - Novinka roku a Cena veřejnosti. Od roku 2008 je jako hlavní cena vyhlašována také Cena podnikatelů pro nejlepší finanční produkty pro malé a střední podniky.[6][7] Od roku 2015 je na základě průzkumu veřejnosti udílena Cena ZK za společenskou odpovědnost.

O Novince roku hlasují členové Finanční akademie. Nominovány mohou být pouze produkty, jež byly uvedeny na český trh v průběhu posledního roku. Cílem je ocenit nové produkty, které výrazně přispívají k rozvoji českého finančního trhu. V Ceně veřejnosti rozhoduje široká veřejnost o tom, které produkty napříč všemi kategoriemi považují za nejlepší.[8][9] Tato anketa probíhá dvoukolově. V prvním nominačním kole je možné prostřednictvím webových stránek nominovat jakýkoli finanční produkt, který je v dané chvíli dostupný na českém trhu. Dvacet produktů s největším počtem nominací postupuje do druhého kola, v němž se hlasuje kromě internetu také prostřednictvím SMS zpráv.[zdroj?] V ceně podnikatelů hlasují malí a střední podnikatelé jednokolově prostřednictvím webových stránek.

Kompletní výsledky Zlaté koruny jsou zpravidla vyhlašovány v květnu či červnu daného roku. Nejlépe hodnocené produkty v každé kategorii, které na základě obdrženého počtu bodů od hodnotitelů obsadí první, druhé a třetí místo, získávají ocenění v podobě Zlaté, Stříbrné a Bronzové koruny. [10]

Fórum Zlaté korunyEditovat

 
XI. ročník fóra

Mezinárodní fóra Zlaté koruny[11] se konají několikrát do roka na aktuální ekonomická témata a diskutují na nich odborníci od nás i ze zahraničí. Fóra Zlaté koruny se účastní kolem 400 přímých účastníků. Offline záznamy lze spustit z webového archivu Zlaté koruny a částečně i z archivu České televize.[12][13]

Externí odkazyEditovat

ReferenceEditovat