Zimmerwaldská konference

jednání protiválečně zaměřených socialistických politiků

Zimmerwaldská konference bylo jednání protiválečně zaměřených socialistických politiků. Uskutečnilo se 5.–8. září 1915 v hotelu Beau Séjour v Zimmerwaldu, ležícím ve Švýcarsku nedaleko Bernu. Setkání zorganizoval švýcarský novinář a pacifista Robert Grimm (1881-1958).[1] Zúčastnilo se ho třicet osm delegátů z deseti zemí, mezi nimiž byli Vladimir Iljič Lenin, Lev Davidovič Trockij, Julij Osipovič Martov, Pavel Axelrod, Georg Ledebour, Karl Moor, Albert Bourderon, Angelica Balabanoff a Giuseppe Emanuele Modigliani. Z konspiračních důvodů se konference vydávala za sjezd ornitologů.[2]

Dějiště konference

První světová válka vnesla do socialistického hnutí rozkol: někteří podporovali centrální mocnosti a jiní Dohodu, mnozí levicoví aktivisté však válku odmítali a odvolávali se na Marxovu tezi „Dělníci nemají žádnou vlast“. Po vypuknutí války podlehla většina dělníků nacionalistickým náladám a také dělnické strany zpravidla zastávaly názor, že v zájmu vítězství je třeba podporovat válečné úsilí vlády.[3] I v Sociálnědemokratické straně Německa převládla skupina okolo Eduarda Davida, která zvolila loajální Burgfriedenspolitik a hlasovala v parlamentu pro válečné půjčky, zatímco odpůrce války vedl Karl Liebknecht. V září 1914 se v Luganu sešli socialisté z neutrálních zemí a vyzvali válčící státy k jednání o míru.

Zimmerwaldská konference měla stanovit jednotnou taktiku marxistů v podmínkách imperialistické války. Většina delegátů přijala program nazvaný paix blanche: hlavním cílem je rychlé ukončení války a v jeho zájmu je třeba odmítnout veškeré požadavky na anexe a reparace. Naproti tomu Lenin navrhoval, že imperialistickou válku je třeba využít k zahájení dělnické revoluce. Stoupenci této linie se nazývali „zimmerwaldská levice“.[4]

Na konferenci byla založena Mezinárodní socialistická komise, kterou vedl Robert Grimm. Byl také schválen protiválečný Zimmerwaldský manifest, jehož autorem byl Trockij.[5] Odlišné postoje k válce vedly v roce 1916 k zániku Druhé internacionály. Na Zimmerwaldskou konferenci navázala další protiválečná setkání ve švýcarském Kientalu v dubnu 1916 a ve Stockholmu v září 1917. Ve Francii vznikla píseň Le chant de Zimmerwald, oslavující proletářský internacionalismus.

Reference editovat

  1. Zimmerwald Conference | International Encyclopedia of the First World War (WW1). encyclopedia.1914-1918-online.net [online]. [cit. 2022-06-01]. Dostupné online. 
  2. Links to Lenin: The past Swiss villagers tried to forget. BBC News. 2015-11-29. Dostupné online [cit. 2022-06-01]. (anglicky) 
  3. How World War I Affected Socialists. Wondrium Daily [online]. 2020-07-28 [cit. 2022-06-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2022-12-05. (anglicky) 
  4. Lenin: The Draft Resolution of the Left Wing at Zimmerwald. www.marxists.org [online]. [cit. 2022-06-01]. Dostupné online. 
  5. RIDDELL, John. Zimmerwald 1915: A new socialist resistance against war. Counterfire [online]. [cit. 2022-06-01]. Dostupné online. (anglicky)