Zavřená střední zaokrouhlená samohláska

Zavřená střední zaokrouhlená samohláska je zvuk, který se vyskytuje v různých jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ʉ, číselné označení IPA je 318, ekvivalentním symbolem v SAMPA je }.

Obrázek znaku IPA
Číslo IPA318
Znak IPAʉ
Znak SAMPA}
zvuk Zvuková ukázka

Charakteristika editovat

  • Otevřenost: zavřená samohláska. Jazyk se nachází ve vysoké rovině, ústa jsou co nejméně otevřena tak, aby nevznikal šum.
  • Střední samohláska – jazyk se nachází ve střední poloze (mezi přední a zadní).
  • Zaokrouhlenost: zaokrouhlená samohláska. Rty jsou při artikulaci zaokrouhleny.

V češtině editovat

V češtině se tato hláska nevyskytuje.

V jiných jazycích editovat

Kazaština editovat

V kazaštině se zapisuje písmenem Ұ, ұ.

Švédština editovat

Ve švédštině se zapisuje písmenem U, u, jazyk se však nachází v přednější poloze [ʉ̟ː]. Vyslovuje se tak v přízvučných slabikách, pokud je dlouhé, tj. v otevřené slabice (nenásleduje za ním souhláska) nebo je následováno pouze jednou (krátkou) souhláskou, např. stuga [  ̀stʉ̟ːga] (chata).
Krátké /u/ se vyslovuje polouzavřené [ɵ].

Přední
Téměř
přední
Střední
Téměř
zadní
Zadní
Zavřená
 
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
• ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ɤ̞ • 
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
a • ɶ
ɑ • ɒ
Téměř zavřená
Polozavřená
Středová
Polootevřená
Téměř otevřená
Otevřená
Tam, kde se symboly objevují ve dvojicích,
znak vpravo označuje zaokrouhlenou samohlásku.
Samohlásky (viz též IPA, Souhlásky)

Tato stránka obsahuje fonetické informace ve znacích IPA,
které se nemusí v některých prohlížečích zobrazovat správně