Zavřená přední zaokrouhlená samohláska

Zavřená přední zaokrouhlená samohláska je zvuk, který se vyskytuje v různých jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem y, číselné označení IPA je 309, ekvivalentním symbolem v SAMPA je y.

Obrázek znaku IPA
Číslo IPA320
Znak IPAʏ
Znak SAMPAY
zvuk Zvuková ukázka
Obrázek znaku IPA
Číslo IPA309
Znak IPAy
Znak SAMPAy
zvuk Zvuková ukázka

Při krátké kvantitě je tendence k centralizované výslovnosti, což se v IPA se označuje symbolem ʏ, číselné označení IPA je 320, ekvivalentním symbolem v SAMPA je Y.

Charakteristika editovat

  • Otevřenost: zavřená samohláska. Jazyk se nachází ve vysoké rovině, ústa jsou co nejméně otevřena tak, aby nevznikal šum.
  • Přední samohláska – jazyk se nachází v maximálně přední poloze.
  • Zaokrouhlenost: zaokrouhlená samohláska. Rty jsou při artikulaci zaokrouhleny.

Při krátké výslovnosti mají samohlásky v extrémních polohách „vokalického čtyřúhelníku“ tendenci k centralizované výslovnosti (krátký čas na to, aby se mluvidla dostala do krajních poloh). V tomto případě je samohláska více otevřená a jazyk se nachází více vzadu.

V češtině editovat

V češtině se tato hláska nevyskytuje.

V jiných jazycích editovat

Přední
Téměř
přední
Střední
Téměř
zadní
Zadní
Zavřená
 
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
• ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ɤ̞ • 
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
a • ɶ
ɑ • ɒ
Téměř zavřená
Polozavřená
Středová
Polootevřená
Téměř otevřená
Otevřená
Tam, kde se symboly objevují ve dvojicích,
znak vpravo označuje zaokrouhlenou samohlásku.
Samohlásky (viz též IPA, Souhlásky)

Tato stránka obsahuje fonetické informace ve znacích IPA,
které se nemusí v některých prohlížečích zobrazovat správně

Externí odkazy editovat