Šva (anglicky schwa/shwa), také označované jako neutrální nebo redukovaná samohláska, je vokál, který se vyskytuje v mnoha jazycích světa. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ə, číselné označení IPA je 322, ekvivalentním symbolem v SAMPA je @.

Obrázek znaku IPA
Číslo IPA322
Znak IPAə
Znak SAMPA@
zvuk Zvuková ukázka

Označení šva pochází z hebrejského názvu této samohlásky, která se ve vokalizovaném zápisu hebrejštiny píše ve formě dvojtečky pod písmeno (viz šva (hebrejština)).

Charakteristika editovat

  • Otevřenost: středová samohláska. Jazyk se nachází ve středové rovině.
  • Střední samohláska – jazyk se nachází ve střední poloze (mezi přední a zadní).
  • Zaokrouhlenost: nezaokrouhlená samohláska. Rty nejsou při artikulaci zaokrouhleny.

Hebrejština editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Šva (hebrejština).

Šva (hebrejsky שְׁוָא, odvozeno od שָׁוְא šáv „nic“) představuje název pro znak, jenž se užívá v hebrejské vokalizaci. Vyslovuje se buď jako polovokál ə (šva mobile), nebo prázdný vokál Ø (tj. nevyslovuje se, šva quiescens). Výslovnost šva v klasické a moderní hebrejštině se mírně liší.

V češtině editovat

Ve spisovné češtině se tato hláska nevyskytuje jako foném. Hlásku vyslovíme, když čteme jednotlivá písmena abecedy (souhlásky), např. b, c, d [bə, tsə, də], tedy nikoliv jejich názvy (bé, cé, dé). Hláska se vyskytuje také v některých českých nářečích. Je to také jeden z tzv. hesitačních zvuků, tedy hlásek, které vysloví mluvčí, jenž rozvažuje o tom, co má říci (v běžných textech obvykle přepisováno jako „eee…“).

V jiných jazycích editovat

V mnoha jazycích je šva projevem redukované výslovnosti samohlásek v nepřízvučných slabikách (k tomuto jevu v češtině nedochází).

  • angličtina: a, an, the apod.
  • němčina: besichtigen, Frage apod.
  • ruština: облако, хорошо

Externí odkazy editovat

Přední
Téměř
přední
Střední
Téměř
zadní
Zadní
Zavřená
 
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
• ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ɤ̞ • 
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
a • ɶ
ɑ • ɒ
Téměř zavřená
Polozavřená
Středová
Polootevřená
Téměř otevřená
Otevřená
Tam, kde se symboly objevují ve dvojicích,
znak vpravo označuje zaokrouhlenou samohlásku.
Samohlásky (viz též IPA, Souhlásky)

Tato stránka obsahuje fonetické informace ve znacích IPA,
které se nemusí v některých prohlížečích zobrazovat správně