Zařízení pro zajištění cizinců

zařízení v Česku

Zařízení pro zajištění cizinců (ZZC) je termín, který český Zákon o pobytu cizinců na území České republiky č. 326/1999 Sb. zavádí jako označení sběrných internačních táborů; v § 18 pro ně zavádí legislativní zkratku „zařízení“, provozování těchto zařízení upravuje § 130 a násl. Média používají pro tato zařízení též například názvy uprchlický tábor, záchytné zařízení pro cizince,[1] zadržovací zařízení pro migranty atd.[2]

Podle českého zákona tato zařízení provozuje ministerstvo vnitra prostřednictvím jím zřízené organizační složky státu. Touto složkou je Správa uprchlických zařízení ministerstva vnitra. Zařízení pro zajištění cizinců provozuje v Bělé pod Bezdězem (ZZC Bělá-Jezová, od roku 2006), Vyšních Lhotách (od roku 2015) a v Balkové (od roku 2016).[3]

Kromě tohoto typu zařízení provozuje SUZ ještě dvě přijímací střediska (v Praze-Ruzyni a v Zastávce) a dvě pobytová střediska (v Kostelci nad Orlicí a Havířově). Integrační azylová střediska se nacházejí v Jaroměři, Předlicích a Brně. Ve 14 městech jsou centra na podporu integrace cizinců.[3]

Zařízení pro zajištění cizinců se dle zákona dělí na část s mírným režimem zajištění a část s přísným režimem zajištění. Část s mírným režimem může být dále rozdělena na další části, do kterých je bez souhlasu provozovatele a bez doprovodu provozovatele nebo policie vstup cizincům zakázán. Zákon stanoví vybavení těchto částí zařízení a ubytovacích místností a práva zadržených.

Rozhodnutí o zajištění cizince se zpravidla vykonává v tomto zařízení. Policie neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o zajištění dopraví zajištěného cizince do zařízení určeného provozovatelem.

Související články editovat

Reference editovat