Závěrečná zkouška právního čekatele

Závěrečná zkouška právního čekatele je odborná profesní zkouška, kterou může vykonat právní čekatel, pokud se chce stát státním zástupcem. Vykonat ji může i asistent státního zástupce s tříletou právní praxí. Jejím účelem je ověřit, zda má uchazeč potřebné vědomosti a je náležitě odborně připraven k zastávání funkce státního zástupce.

Za závěrečnou zkoušku právního čekatele se považuje též odborná justiční zkouška, soudcovská zkouška, jednotná soudcovská a advokátní zkouška, vojenská právní zkouška, prokurátorská zkouška a advokátní zkouška. O uznání jiných zkoušek rozhoduje ministr spravedlnosti.

Skládá se před pětičlennou zkušební komisí jmenovanou ministrem spravedlnosti, která je složena ze státních zástupců, soudců, zaměstnanců ministerstva spravedlnosti a dalších odborníků právní teorie i praxe. Jejím předsedou je vždy státní zástupce. Závěrečná zkouška právního čekatele je veřejná a skládá se z písemné a ústní části.

Písemná část editovat

V písemné části se vypracovává:

Ústní část editovat

Při ústní části se zjišťují znalosti z:

Při ústní části se také přihlédne ke schopnosti správně aplikovat a interpretovat právní předpisy a rovněž ke slovnímu projevu.

Hodnocení editovat

Závěrečná zkouška právního čekatele se hodnotí stupni výtečně způsobilý, způsobilý a nezpůsobilý. Úspěšnému absolventovi se vydává osvědčení o jejím složení. Tuto zkoušku lze opakovat pouze jednou.

Související články editovat