Asistent státního zástupce

Asistent státního zástupce je právník, odborný pomocník státního zástupce. Obdobou této funkce je asistent soudce.

Na rozdíl od asistentů soudce se ale nejedná o příliš využívanou profesi, k 1. lednu 2013 jich působilo jen 31.[1]

HistorieEditovat

Funkce asistenta státního zástupce byla po vzoru soudů nejprve zřízena v roce 2006 u Nejvyššího státního zastupitelství, a to bez zákonné úpravy na návrh náměstka nejvyšší státní zástupkyně Zdeňka Koudelky. Poté byla z iniciativy Nejvyššího státního zastupitelství upravena již zákonnou formou v § 3 odst. 2, § 33 odst. 2, § 32a a § 34 odst. 9 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství a v § 468a trestního řádu.

Předpoklady a postaveníEditovat

Pro nejvyššího státního zástupce, jeho náměstky a ředitele odborů Nejvyššího státního zastupitelství platí, že každý z nich podle má alespoň jednoho asistenta. Jiným státním zástupcům jsou jmenováni podle potřeby. Do funkce asistenta státního zástupce jmenuje vedoucí státní zástupce příslušného státního zastupitelství na návrh státního zástupce, o jehož asistenta se jedná. Pracovní poměr vzniká jmenováním a řídí se zákoníkem práce. Funkce asistenta státního zástupce však navíc automaticky zaniká, pokud zanikne funkce státního zástupce, jehož je asistentem. Podmínkami ke jmenování jsou:

Asistent může činit jednotlivé úkony státního zástupce z jeho pověření, v trestním řízení může dokonce zastupovat obžalobu u okresního soudu. Jeho postavení, včetně otázek platu, je jinak obdobné jako postavení právního čekatele. Výkon funkce asistenta je uznáván i jako praxe právního čekatele a asistent může po 3leté praxi navíc vykonat i jeho závěrečnou zkoušku.

ReferenceEditovat

  1. Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2012 [online]. Brno: Nejvyšší státní zastupitelství, 2013-06-21. S. 68. Dostupné online.