Notářský řád

Notářský řád je zákon upravující činnost notářů, organizaci notářství a další související otázky.

Notářský řád
Předpis státu
ČeskoČesko Česko
Druh předpisu zákon
Číslo předpisu 358/1992 Sb.
Údaje
Autor Česká národní rada
Schváleno 7. května 1992
Platnost 7. července 1992
Účinnost 1. ledna 1993
Související předpisy
Občanský zákoník
Občanský soudní řád
Oblast úpravy
Občanské právo

Od vzniku České republiky platí na jejím území zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Komplexně upravuje jak postavení samotného notáře a jeho činnost, tak i notářskou samosprávu. Od doby svého vzniku do konce roku 2017 prošel už 36 novelizacemi.

Systematika zákonaEditovat

Zákon se člení na 10 částí:

 1. Základní ustanovení – definován notář a notářství jako takové
 2. Notář – upraveno postavení notáře a jeho zástupce, stejně tak i notářského koncipienta a notářského kandidáta
 3. Notářská samospráva – upraveno postavení a pravomoce notářských komor i Notářské komory České republiky
 4. Dohled a kárné řízení
 5. Obecná ustanovení o notářské činnosti a o poskytování právní pomoci – upravena mj. povinnost mlčenlivosti notáře
 6. Zvláštní ustanovení o notářské činnosti – upraveno zejména sepisování notářských zápisů a notářské úschovy
 7. Jiná činnost notáře
 8. Manipulace se spisy a notářskými zápisy a jejich úschova
 9. Odměna notáře
 10. Poskytování údajů ze základnícho registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel
 11. Přestupky
 12. Přechodná a závěrečná ustanovení

LiteraturaEditovat

 • BÍLEK, Jindřich; RYŠÁNEK, Bernard, a kol. Notářský řád. Komentář. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. 944 s. ISBN 978-80-7400-689-0. 

Externí odkazyEditovat