Notářský koncipient

Notářský koncipient (slovensky notársky koncipient, německy Notariatskonzipient, slovinsky notarski pripravnik) je zaměstnanec notáře, který z jeho pověření provádí úkony v činnosti notáře. Notářským koncipientem je ten, kdo je zapsán v seznamu notářských koncipientů vedeném příslušnou notářskou komorou. V roce 2005 bylo v České republice přibližně 210 notářských koncipientů (na zhruba 440 notářů).

Podmínky pro zápis do seznamu notářských koncipientůEditovat

Do seznamu notářských koncipientů zapíše notářská komora každého, kdo splňuje tyto podmínky: